Týždeň finančnej gramotnosti na Gymnáziu Alejová v Košiciach

911x
04. Apríl 2024
Žiaci si otestovali vedomosti na Týždni finančnej gramotnosti 
 Týždeň finančnej gramotnosti (Zdroj: FB Gymnázium, Alejová 1, Košice)
 
V dňoch 18.-22.3. sa na Gymnáziu Alejová v Košiciach konal Týždeň finančnej gramotnosti, kde bolo zapojených 17 tried, 10 učiteľov a cca 100 rodičov.
 
Na hodinách OBN sa žiaci pasovali s rodinnými rozpočtami modelových rodín, zahrali si aktivitu na chudobných a bohatých, vymýšľali sporiace produkty pre mladých a snažili sa vytýčiť si cieľ a uvedomiť si aká kľukatá je cesta k nemu. Besedu o tom ako si chrániť svoje peniaze v dnešnej modernej elektronickej dobe viedol Bohuslav Vizváry vďaka nadácií Partners group.
 
 Výroba pokladničiek prasiatok z recyklovaného materiálu (Zdroj: FB Gymnázium, Alejová 1, Košice)
 
Na hodinách angličtiny sa v imaginárnych rodinkách snažili žiaci rozumne investovať výhru z lotérie. Na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci prím venovali výrobe pokladničiek prasiatok z recyklovaného materiálu a umeleckého stvárnenia výrokov o peniazoch.
 
V rámci predmetu informatika prebehla diskusia o umelej inteligencii a o tom, či patrí do školstva alebo nie ako aj o tom, či ohrozuje náš život a peniaze - to všetko sa mohli žiaci dozvedieť metódou akvárium. Výroba online testu na tému: Možné hrozby, ktoré súvisia s naším majetkom vyrobila kvarta A. Otestovať si svoje vedomosti mohli žiaci počas prestávok.
 
 Dizajne 0 eurových bankoviek (Zdroj: FB Gymnázium, Alejová 1, Košice)
 
Hudobná výchova sa niesla v štýle vymýšľania textu piesne na tému financie a následne jeho zhudobnením. Žiaci v rámci predmetu umenie a kultúra tvorivo pracovali na dizajne 0 eurových bankoviek.
 
Záver týždňa sa niesol v znamení míňania peňazí na školskej burze, ktorej výťažok prispeje k obnove klubovne. Vďaka žiakom kvarty B, ktorí sa svojej úlohy zhostili viac než bravúrne sa podarilo „vyhandlovať“ 50 eur.
(14:00, red, FB: Gymnázium Alejová) 
Diskusia
Pridať komentár