Rekonštrukcia vrchnej časti mosta pri Zemplínskej šírave je ukončená

1053x
05. Apríl 2024
Kraj ukončil rekonštrukciu vrchnej časti mosta cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy
Ide o cestu, ktorá spája okresné mesto Michalovce s obcami vo významnej rekreačnej oblasti. Fotografia z prác v lete 2023. (Zdroj: FB KSK) 

Počas leta sa bude pokračovať ešte na sanácii spodnej časti stavby.

Košický samosprávny kraj pokračuje v skvalitňovaní premávky aj v regióne Zemplín. V týchto dňoch úspešne ukončil rekonštrukciu vrchnej časti mosta M6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy.

„Ide o cestu, ktorá spája okresné mesto Michalovce s obcami vo významnej rekreačnej oblasti, ako aj ďalšie okresné mesto Sobrance s okolitými obcami, preto bola oprava tohto mosta nevyhnutná,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
 
Najvážnejšie poruchy boli na nosnej konštrukcii. Fotografia z prác v lete 2023. (Zdroj: FB KSK)  

Mostný objekt bol postavený v roku 1966 a jeho stavebno-technický stav bol v stavebno-technickom stupni VI – veľmi zlý. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prác prebehlo už koncom roku 2021, no kvôli rôznym administratívnym prekážkam a komplikáciám v priebehu rekonštrukcie sa termín začiatku stavebných prác odďaľoval.

Plány župy hneď v úvode zabrzdil neschválený povodňový plán, čo malo za následok posun všetkých pôvodne stanovených termínov, rovnako tak získanie stavebného povolenia, ktoré bolo vydané až koncom apríla 2022.
 
Cesta je sprejazdnená, aj keď stavba ešte nie je kompletne ukončená. Fotografia z prác v lete 2023. (Zdroj: FB KSK)
 
Najvážnejšie poruchy boli na nosnej konštrukcii, kde dlhodobým zatekaním vody došlo k porušeniu hydroizolácie mostovky. Na moste bol vybudovaný nový úložný prah na oporách a stavbári opravili priľahlú cestu v dĺžke približne 20 metrov pred a za mostom. Zrealizované je už aj vodorovné dopravné značenie a osadené sú bezpečnostné prvky.

Cesta je sprejazdnená, aj keď stavba ešte nie je kompletne ukončená, pretože sa bude pracovať na sanácii jej spodnej časti. Následne sa vykonajú dokončovacie práce, ako úprava okolia, osadenie meteostanice a pod. Stožiar s kamerovým dohľadom bude osadený až po zrealizovaní sanácie spodnej stavby, čo sa predpokladá v auguste tohto roka.
 
Rekonštrukciou mosta sa výrazne zlepší jeho stavebno-technický stav, životnosť a zaťažiteľnosť, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť dopravy. Fotografia z prác v lete 2023. (Zdroj: FB KSK)

Na štvorprúdovej ceste II/582, v čase realizácie prác, bola znížená rýchlosť jazdy a presmerovaná doprava na druhú časť tejto komunikácie, v dĺžke približne 500 metrov, bez akéhokoľvek zdržania.

Rekonštrukciou mosta sa výrazne zlepší jeho stavebno-technický stav, životnosť a zaťažiteľnosť, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť dopravy. Rekonštrukcia mosta bola financovaná Košickým samosprávnym krajom vo výške viac ako 420-tisíc eur.
(10:45, red.)
Diskusia
Pridať komentár