V Prešove sa začalo jarné upratovanie, je rozdelené do cyklov

995x
05. Apríl 2024
V Prešove sa v týchto dňoch začalo jarné upratovanie, ktoré je rozdelené do jednotlivých cyklov
 Do rozmiestnených kontajnerov je možné vkladať objemný odpad z domácností ako nábytok, koberce a matrace. (Zdroj: FB Mesto Prešov)

Potrvá do 15. apríla. Celkovo pristavia 122 veľkoobjemových kontajnerov (VOK). K dispozícii budú maximálne na 48 hodín. Informovala o tom tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.

Rozmiestnenie VOK na území mesta v rámci deviatich cyklov je zverejnené na webstránke mesta www.presov.sk. V prípade jeho naplnenia alebo poskytnutia informácií je potrebné kontaktovať dispečera Technických služieb mesta Prešov alebo bezplatnú infolinku. Čísla sú rovnako zverejnené na webstránke mesta.
 
 V Prešove sa v týchto dňoch začalo jarné upratovanie. (Zdroj: FB Mesto Prešov)

Do rozmiestnených VOK je možné vkladať objemný odpad z domácností ako nábytok, koberce a matrace. Vedľa je možné uložiť konáre. Nepatria do nich napríklad pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky, ako aj biologicky rozložiteľný odpad.
(14:50, red.)
Diskusia
Pridať komentár