Colný úrad zničil prepadnutý tovar v spaľovni odpadov

1334x
08. Apríl 2024
V spaľovni odpadov zlikvidovali prepadnutý tovar
 Zlikvidoval odevy a obuv napodobenín známych značiek (Zdroj: Colný úrad Prešov)
 
Colný úrad Prešov v mesiaci marec 2024 vykonal zničenie tovaru spálením v spaľovni odpadov. Zničené boli tabakové výrobky a rôzne druhy tovarov porušujúce práva dušeného vlastníctva (odevy, obuv, parfumy a detské hračky) v celkovej hodnote 15 718,11 eur.
 
Colný úrad zlikvidoval tabakové výrobky, ktoré zabezpečil v rámci výkonu daňového dozoru počas viacerých kontrolných akcií, ktoré sa uskutočnili v prevádzkach alebo pri iných bežných kontrolách vykonávaných príslušníkmi finančnej správy.
 
Predmetom zničenia bolo 430 spotrebiteľských balení cigariet, 428 kusov samostatne balených cigár bez obchodného názvu, bezdymové tabakové výrobky v počte 20 kusov a 14 kusov spotrebiteľských balení tabaku. Zabezpečenie takéhoto tovaru súviselo s nepreukázaním pôvodu a spôsobu jeho nadobudnutia, ako aj s neoznačením tabakových výrobkov kontrolnou známkou.
 
Elektronické cigarety v počte 97 kusov colný úrad zabezpečil v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva. Celková hodnota likvidovaných tabakových výrobkov predstavuje 2 232,40 eur. 
 
 Zabezpečenie takéhoto tovaru súviselo s nepreukázaním pôvodu (Zdroj: Colný úrad Prešov)
 
Colný úrad v spaľovni odpadov ďalej zlikvidoval odevy a obuv napodobenín známych značiek (Chanel, Balenciaga, Nike, Tik Tok, Adidas), parfumy a hračky. Celkovo zlikvidoval 1 935 kusov tovaru v celkovej hodnote 13 485,71 eur.
 
Tento tovar príslušníci finančnej správy zaistili a v súvislosti s podozrením porušovania práv duševného vlastníctva sa obrátili na majiteľov ochranných známok, ktorí súhlasili s jeho zničením. Fyzická likvidácia tovaru bola uskutočnená pod dohľadom colného úradu spálením v spaľovni odpadov.
 
Pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu a pochádza či už z výkonu daňového dozoru, colného dohľadu alebo z presadzovania práv duševného vlastníctva, zohľadňuje colný úrad všetky zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú. Individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii. Pri tabakových výrobkoch je colný úrad povinný prepadnutý tovar zničiť.
(12:00, TS) 
Diskusia
Pridať komentár