Na projekty v Prešovskom kraji pôjde ďalších 36 miliónov eur

1613x
09. Apríl 2024
Pôvodné investície vo výške 250 miliónov eur pre Prešovský kraj sa zvýšia o ďalších 36 miliónov
Rada partnerstva odsúhlasila aj používanie aplikácie Regionálneho Informačného Systému Kooperácie (RISK) na vypracovanie a predloženie projektových zámerov. (Zdroj: FB PSK) 

V oblasti výskumu, vývoja a inovácií odobrili projekt transformácie Inovačného partnerského centra na regionálnu inovačnú autoritu PSK.

Rozhodli o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorí presunuli takmer 185 miliónov eur do gescie ôsmich Rád partnerstiev. Financie budú prerozdelené na ďalšie projekty integrovaných územných investícií v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK).
 
Zaoberala sa tým Rada partnerstva PSK na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí, informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Ako povedala, Rada partnerstva odsúhlasila aj používanie aplikácie Regionálneho Informačného Systému Kooperácie (RISK) na vypracovanie a predloženie projektových zámerov. Novinka sa postará o rýchlejšie a efektívnejšie zaznamenanie projektu s menšou chybovosťou.
 
Rada odsúhlasila aj ďalších 12 projektov, ktoré budú financované z integrovaných územných investícií. (Zdroj: FB PSK)

„Rada partnerstva odklepla aj kritériá na zúženie zoznamu projektových aktivít zo zásobníka projektov RISK, ktoré budú podporené, a to pre projekty na predchádzanie vzniku odpadov, dobudovanie zberných dvorov v obciach a mestách, podporu kamerových systémov a osvetlenia či dobudovanie komunitných centier. Ide o oblasti, kde dopyt z územia mnohonásobne prevyšuje alokáciu vyčlenenú pre územie kraja," uviedla Jeleňová.

Odsúhlasila aj ďalších 12 projektov, ktoré budú financované z integrovaných územných investícií. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií odobrila projekt transformácie Inovačného partnerského centra na regionálnu inovačnú autoritu PSK.

K rozvoju verejnej dopravy v kraji prispeje projekt na vybudovanie prestupných terminálov, parkovísk a zastávok na trase Prešov - Veľký Šariš - Sabinov - Lipany a na trase Prešov - Raslavice - Bardejov. Rada partnerstva podporí aj realizáciu druhej fázy projektu Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537.
 
Hlasovaním per rollam bolo podporených ďalších 14 projektov školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, ktoré sa zapojili do výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. (Zdroj: FB PSK) 

Rada partnerstva takisto schválila päť projektov v oblasti odpadového hospodárstva - podporené budú zberné dvory v obciach Nová Kelča, Kvakovce, Malá Domaša, Bžany a Slovenská Kajňa. Rovnako i dva projekty na vybudovanie oddychových zón v obci Topoľa ako doplnkové projekty nadväzujúce na kľúčový projekt Poloniny Trail.

Na uplynulých zasadnutiach schválila Rada partnerstva per rollam päť prioritných projektov, ktoré budú podporené z alokácie pre integrovaný územný rozvoj. Medzi nimi sú dva dôležité projekty pre Prešovský kraj zamerané na dobudovanie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina (Zbojská dolina), ktoré zabezpečia prístup k pitnej vode a vybudovanie infraštruktúry na odvádzanie odpadových vôd v okrese Snina.

Hlasovaním per rollam bolo podporených ďalších 14 projektov školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, ktoré sa zapojili do výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a momentálne sa čaká na ich vyhodnotenie.
(9:00, red.)
Diskusia
Pridať komentár