Svidníčania podvádzali s príspevkom na bývanie

1403x
23. Apríl 2024
Nesplnili podmienky, no príspevok na bývanie poberali
V roku 2022 páchatelia poberali od daného úradu príspevok na bývanie, na ktorý zo zákona nemali nárok. (Zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj) 
 
Páchatelia v roku 2022 predložili Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, pracovisko Svidník potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním, ktorým deklarovali splnenie podmienok k poskytnutiu príspevku na bývanie.
 
Urobili tak napriek tomu, že z ich strany nemali v mieste bydliska uhradené dane z nehnuteľnosti a ani poplatky za komunálny odpad a teda nespĺňali podmienky uvedené v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.
 
 Zákon pri tomto trestnom čine stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody na jeden až päť rokov. (Zdroj: FB Polícia SR - Prešovský kraj)
 
V roku 2022 páchatelia poberali od daného úradu príspevok na bývanie, na ktorý zo zákona nemali nárok. Škoda, ktorá vznikla úradu vo Svidníku doposiaľ nebola vyčíslená.
 
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin subvenčného podvodu. Zákon pri tomto trestnom čine stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody na jeden až päť rokov.
(11:00, red.)
Diskusia
Pridať komentár