V Prešove pribudla busta Sándora Petöfiho

1406x
24. Apríl 2024
Sándor Petöfi má bustu na Hlavnej ulici v Prešove
 Busta Sándora Petöfiho (Zdroj: Mesto Prešov)
 
Vedenie mesta Prešov v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach slávnostne odhalilo bustu venovanú významnej osobnosti uhorských dejín, básnikovi Sándorovi Petöfimu. Vlani uplynulo 200 rokov od narodenia Sándora Petöfiho rod. Alexandra Petroviča (1823 – 2023).
 
Sándor Petöfi bol nielen významnou osobnosťou Maďarskej revolúcie (1848 - 1849), ale aj jedným z popredných básnikov oslavujúcich národnú identitu Maďarov. Málokto však vie, že jeho život bol spätý aj s Prešovom, kde našiel inšpiráciu pre svoje diela. Spomienka na slávneho básnika opäť ožíva.
 
Na Hlavnej ulici 80A v Prešove, pri pamätnom dome, kde sa zdržiaval Sándor Petöfi,​​​​​​ pribudla busta na počesť jeho návštevy mesta Prešov v roku 1845. V utorok 23. apríla 2024 bola slávnostné odhalená za účasti vedenia mesta Prešov, veľvyslanca Maďarska na Slovensku J.E. Csabu Balogha, generálnej konzulky Maďarska v Košiciach Ágoty Hetey a ďalších významných hostí.
 
Postament je vyrobený zo svetlého vápenca krémovej farby s priemerom 20 cm, obvodom 62 cm a výškou 150 cm s textom: „Sándor Petöfi 1823-1849 v roku 1845 navštívil mesto Prešov. Na pamiatku tejto návštevy, pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika umiestnili túto bustu Generálny konzulát Maďarska v Košiciach a mesto Prešov.“ Text je uvedený v troch jazykových mutáciách: slovensky, anglicky a maďarsky, farba písmen je tónovaná do bronzu, rovnako ako aj samotný portrét. Socha je dielom akademického sochára Mártona Borbása.
 
 Odhalenie busty na Hlavnej ulici v Prešove (Zdroj: Mesto Prešov)
 
„V tejto dobe, keď sú vzťahy medzi susednými štátmi často skúšané rôznymi výzvami, je dôležité pripomínať si hodnoty a prieniky, ktoré nás spájajú. Maďarsko-slovenské vzťahy, aj keď sú občas zložité, majú silný základ v našej spoločnej histórii, kultúre a v osobných vzťahoch medzi našimi občanmi. A práve Sándor Petőfi je jedným z týchto prienikov. Nech je táto socha nielen miestom, kde si pripomíname velikána uhorskej poézie, ale aj symbolom priateľstva a dobrého susedstva. Nech nám pripomína, že spoločne môžeme prekonávať bariéry a budovať svet založený na vzájomnom rešpekte a porozumení," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha vo svojom príhovore hosťom.
 
„Táto socha je výsledkom húževnatosti Prešova a Petöfiho lásky. Nádherné dielo sochára Mártona Borbása znázorňuje básnika oddychujúceho so zatvorenými očami, utíšeného pohostinnosťou Prešovčanov, ktorý tvorí aj vo sne, pretože drží v rukách husie pierko. Sochu si môže pozorovateľ pozrieť zo všetkých strán. Toto miesto bolo pre ňu ako stvorené. Tu v srdci mesta bude miestom stretnutí, miestom, ktoré budú vyhľadávať milovníci literatúry aj turisti," dodala Ágota Hetey, generálna konzulka Maďarska v Košiciach.
 
 
„Veľmi rád by som sa poďakoval vedeniu mesta Prešov, ako aj Generálnemu konzulátu Maďarska v Košiciach, že svojou spoluprácou zorganizovali túto vznešenú udalosť. Je to skvelý pocit byť súčasťou procesu, keď my, Maďari a Slováci znovu objavujeme hodnoty našich spoločných tisícročných dejín. Trochu sa to podobá tomu, keď sa dospelé dieťa vráti do rodičovského domu, začína si s rodičmi prezerať staré fotografie a znovu si uvedomí, koľko spoločných zážitkov ich spája," prihovoril sa prítomným veľvyslanec Maďarska na Slovensku J.E. Csaba Balogh.
 
Sándor Petöfi sa narodil 1. januára 1823 v obci Kiskőrős v slovenskej rodine. Navštevoval slovenskú školu v Aszóde, so Sládkovičom študoval na lýceu v Banskej Štiavnici. V marci 1848 sa stal jednou z hlavných postáv revolúcie za požiadavky Maďarov voči Rakúskemu cisárstvu. Sándor Petöfi mal svojich nadšencov aj medzi Prešovčanmi. V 1. pol. 19. storočia v Prešove žili maďarskí básnici Frigyes Kerény a Mihály Tompa, ktorí Sándora Petöfiho pozvali v roku 1845 do Prešova. So svojím hosťom chodili na prechádzky po meste aj širokom okolí.
 
 Jeho život bol spätý aj s Prešovom, kde našiel inšpiráciu pre svoje diela (Zdroj: Mesto Prešov)
 
Básnik bol očarený jeho krásami. Pri tejto príležitosti sa spolu rozhodli usporiadať súťaž o najkrajšiu lyrickú báseň, ktorá sa mala vzťahovať na malú chatku na Wilecovej hôrke blízko Prešova, v ktorej sa často stretávali. Chatku pomenovali Lesný domček. Dnes na tomto mieste stojí kamenný pamätník, ku ktorému vedie 150 schodov. Mesto Prešov v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarska v Košiciach tento pamätník v roku 2021 obnovilo.
 
V minulom roku sa na pamiatku 200. výročia narodenia Sándora Petöfiho v Krajskom múzeu v Prešove uskutočnila aj panelová výstava doplnená zbierkovými predmetmi potvrdzujúca mimoriadny význam osobnosti tohto národovca z 19. stor. Výstava sa uskutočnila pod záštitou Maďarského veľvyslanectva na Slovensku. Život Sándora Petöfiho, básnika revolúcie, je opradený mnohými tajomstvami.
 
Zomrel mladý, no jeho život a dielo bolo plné túžob a ideálov. Na návšteve Prešova ho zaujala najmä okolitá príroda, lesy, turistické chodníčky aj niekdajšie kúpele s minerálnou vodou na Cemjate, ktoré mali svojho času dobré meno v celom Uhorsku. Svoje zážitky z pobytu v Prešove Sándor Petöfi spracoval aj vo svojej literárnej tvorbe.
 
„Sú také domy, v ktorých sa cítim, len čo do nich vstúpim, akoby som bol doma. Na druhej strane sú i také, v ktorých ma príjemný pocit zďaleka obchádza. To isté v mojom prípade platí aj pre mestá. Prešov je jedným z tých, kde som sa od prvej chvíle cítil ako doma. V mojich očiach je to milé, pôvabné, pekné, hlučné, veselé, priateľské mesto. Ako mladá nevesta plná života," uvádza sa v jednom z Petöfiho cestopisov.
(8:30, red.) 
Diskusia
Pridať komentár