V Čaklove zvyšujú záujem o stredné odborné vzdelanie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

1197x
24. Apríl 2024
V Čaklove podporujú záujem žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o štúdium stredného odborného vzdelávania
 Navrhovali sa tiež konkrétne možnosti spolupráce zúčastnených podnikateľov so školou (Zdroj: FB Prešovský samosprávny kraj)
 
Fokusové skupiny sa znovu stretli v župnej Spojenej škole v Čaklove, kde je zámerom už nejaký čas podporiť záujem žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o štúdium stredného odborného vzdelávania s uplatniteľnosťou na trhu práce.
 
Tieto skupiny si dali za cieľ vytvoriť akčný plán pre komplexný prístup k vzdelávaniu týchto detí. Na nedávnom stretnutí otvorili tému už aj priamo s potencionálnymi zamestnávateľmi. V Čaklove znovu nechýbali ani zástupcovia štátnej správy, stavovských organizácií i mimovládnych organizácií.
 
 Súčasťou školy sú aj skleníky (Zdroj: Prešovský samosprávny kraj)
 
Zamestnávatelia z kraja priniesli konkrétne návrhy, pripomienky a požiadavky na profily absolventov školy aj s možnosťami ich uplatnenia na trhu práce. Vedeniu školy sa predostreli všeobecné odporúčania, ktoré by v konečnej miere mali dopad na zvýšenie záujmu o školu, a prispeli k zlepšenie dochádzky jej žiakov, resp. ukončeniu ich štúdia. Navrhovali sa tiež konkrétne možnosti spolupráce zúčastnených podnikateľov so školou.
 
 Súčasťou stretnutia bola aj obhliadka skleníkov (Zdroj: FB Prešovský samosprávny kraj)
 
Ostatní aktéri predstavili možnosti, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu počtu žiakov v Spojenej škole v Čaklove. Návrhy by v budúcnosti vedeli reálne pomôcť k jej rozvoju. Súčasťou stretnutia bola aj obhliadka skleníkov, ktoré sú súčasťou školy, pričom disponuje i sadovníckym a strojovým parkom či autocvičiskom. Problematika vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vyžaduje komplexný prístup, preto vnímame spoluprácu s partnermi, ktorých sa táto téma týka, ako kľúčovú.
(13:00, red.)
Diskusia
Pridať komentár