DETOX vyzbieral za dva týždne 25 ton nepoužitých liekov

1043x
29. Apríl 2024
Spoločnosť DETOX vyzbierala od 15. apríla 2024 do dnešného dňa približne 25 ton liekov
 
 Spoločnosť DETOX sa zmluvne zaviazal zbierať a zneškodňovať nepoužité lieky z 2 600 lekární po celom Slovensku. (Zdroj: kosit.sk)

DETOX s.r.o., člen skupiny KOSIT, vyzbierala od 15. apríla 2024 do dnešného dňa približne 25 ton liekov z viac ako 180-tich slovenských lekární. Zbierať sa začalo v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. DETOX sa zmluvne zaviazal zbierať a zneškodňovať nepoužité lieky z 2 600 lekární po celom Slovensku.

Celkový objem aktuálne nevyzbieraných liekov odhaduje spoločnosť na približne 300 ton. „Nový systém zberu liekov sme nastavili tak, aby prebiehal kontinuálne, nie nárazovo. Doteraz nastavený harmonogram zberu viacerým lekárňam nevyhovoval, pretože museli exspirované lieky dlhodobo skladovať. Niektoré i viac ako rok," vysvetlil Daniel Studený, výkonný riaditeľ DETOX, s.r.o.
 
 Lieky sa nemajú ukladať na skládky odpadov a ani splachovať do kanalizácie. (Zdroj: kosit.sk)

DETOX plánuje do 4 mesiacov vyzbierať lieky zo všetkých zazmluvnených lekární. „Celú logistiku sme nastavili tak, aby sme zvládli obrovské množstvo liekov nielen zbierať, ale ihneď ich aj energeticky zhodnocovať u našich zmluvných partnerov,“ dodal Studený.
Exspirované lieky sú evidované v kategórii nebezpečný odpad.

Nemajú sa ukladať na skládky odpadov a ani splachovať do kanalizácie. Látky, ktoré tieto lieky obsahujú, môžu kontaminovať spodné vody alebo povrchové vodné toky, z ktorých sa ťažko odstraňujú. Sú tak potenciálnym nebezpečenstvom pre lokálne ekosystémy.
 
 Celú logistiku nastavili v DETOXE tak, aby sme zvládli obrovské množstvo liekov nielen zbierať, ale ihneď ich aj energeticky zhodnocovať. (Zdroj: kosit.sk)

Spoločnosť obyvateľom pripomína, že nepoužité lieky bez krabičiek, len v blistroch, je potrebné vrátiť do lekárne. Iba lekáreň dokáže nepoužité lieky nasmerovať tam, kam skutočne patria. Ostré aplikátory musia byť uzatvorené v pevných obaloch, aby nedošlo k neželaným úrazom.
(10:55, red.) 
Diskusia
Pridať komentár