Prokuratúra: Predseda Košického kraja porušil zákon

1134x
30. Apríl 2024
Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka podľa krajskej prokuratúry porušil zákon o samosprávnych krajoch
 Prokurátorka taktiež podala protest proti ustanoveniam rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK, ktoré sú podľa nej v rozpore so zákonom o samosprávnych krajoch. (Zdroj: FB KSK)

Zákon mal porušiť tým, že vlani v novembri dočasne poveril riadením Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) Petra Vaľka. Prokuratúra to v upozornení napísala KSK.

„Keďže oprávnenie na návrh predsedu samosprávneho kraja vymenovať riaditeľa príspevkovej organizácie prislúcha jedine zastupiteľstvu samosprávneho kraja, jedine zastupiteľstvo môže, v prípade, ak ostane táto funkcia neobsadená, uznesením poveriť konkrétnu osobu jej riadením až do obsadenia tejto funkcie po úspešnom vykonaní výberového konania," uviedla prokurátorka Krajskej prokuratúry v Košiciach Alena Mosná.

V upozornení s dátumom 5. apríla navrhla predložiť upozornenie na najbližšie zastupiteľstvo KSK a prijať účinné opatrenia, aby k podobným prípadom nedochádzalo.
 
Riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčak na zasadaní potvrdil námietky prokuratúry s tým, že ďalší postup KSK bude v súlade s 30-dňovou lehotou. (Zdroj: FB KSK) 

Prokurátorka taktiež podala protest proti ustanoveniam rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK, ktoré sú podľa nej v rozpore so zákonom o samosprávnych krajoch. Poukázala na to, že súčasné znenie rokovacieho poriadku dáva predsedajúcemu možnosť rozhodnúť len na základe jeho vlastnej úvahy, bez akýchkoľvek ďalších limitov či obmedzení upravených rokovacím poriadkom, či rozpravu ku konkrétnemu bodu programu zasadnutia otvorí alebo nie. Navrhla pritom napadnuté ustanovenia zmeniť v súlade so zákonom.

O proteste a upozornení prokuratúry na pondelkovom rokovaní krajského zastupiteľstva informoval poslanec a košický primátor Jaroslav Polaček. Upozornil na 30-dňovú lehotu na vybavenie veci a navrhol, aby o tejto veci poslanci osobitne rokovali. Doplnenie programu zasadania mu však pri hlasovaní v zastupiteľstve neprešlo.

Riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčak na zasadaní potvrdil námietky prokuratúry s tým, že ďalší postup KSK bude v súlade s 30-dňovou lehotou. „Budeme o tom informovať v najbližšom období. Naložíme s týmito vecami tak, ako nám káže zákon. Dnes ešte nie je ten čas, keď by sa tieto veci mali prerokúvať," povedal.
 
 Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka podľa krajskej prokuratúry porušil zákon o samosprávnych krajoch. (Zdroj: FB KSK)

Vaľko bol poverený riadením Správy ciest KSK 13. novembra 2023, dovtedy pôsobil ako riaditeľ prevádzkového úseku. Stalo sa tak po tom, ako polícia obvinila a zadržala vtedajšieho generálneho riaditeľa Správy ciest KSK Antona T.

Mimoriadne zasadnutie krajského zastupiteľstva, zvolané s cieľom odvolať šéfa správy ciest, sa zišlo 23. novembra. Šéf KSK na ňom oznámil, že Anton T. sa sám vzdal funkcie, a zastupiteľstvo iba schválilo uznesenie, ktorým vzalo jeho rezignáciu na vedomie. Trnka k bodu neotvoril rozpravu, čo vyvolalo kritiku časti poslancov.

„Pominuli dôvody na tento bod, ku ktorému bolo zvolané mimoriadne zastupiteľstvo," dôvodil Trnka. Krajskí poslanci napokon vo februári vymenovali za nového riaditeľa Správy ciest KSK na základe výberového konania Vladimíra Žiarného.
(11:40, red.)
Diskusia
Pridať komentár