Projekt Remeslo – živé dedičstvo, pomôže rozvíjať tradičné remeselníctvo v Košickom kraji

954x
30. Apríl 2024
Košický samosprávny kraj a ÚĽUV spojili sily: Projekt Remeslo – živé dedičstvo, pomôže rozvíjať tradičné remeslá
 Košický samosprávny kraj podporuje rozvoj tradičného ľudového remeselníctva už od roku 2019. (Zdroj: FB ÚĽUV)
 
Župa podporuje rozvoj tradičného remeselníctva už od roku 2019, kedy zriadila pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave Remeselnícky inkubátor.

V polovici apríla sa uskutočnilo pilotné vzdelávanie pre zamestnancov kultúrno-osvetových inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Remeslo – živé dedičstvo, ktorého sa zúčastnilo 25 profesionálov pracujúcich v kultúrnych centrách.
 
Novinkou v rámci podpory tradičného ľudového remeselníctva je aj zavedenie krajských značiek – Tradičný výrobok Košického kraja a Regionálny produkt Košického kraja. (Zdroj: FB ÚĽUV) 

„Spolu s Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sme zorganizovali výnimočnú iniciatívu s cieľom vzdelávať a rozširovať povedomie o živom dedičstve a ľudovej umeleckej výrobe. Symbolicky v čase Svetového dňa kultúrneho dedičstva župa spojila sily s profesionálmi v tradičnej kultúre a spolu sme vytvorili na mieru šitý vzdelávací projekt zameraný na regionálne bohatstvo. Na tento počin som hrdý aj preto, že ide o praktické napĺňanie memoranda, ktoré má samosprávny kraj s ÚĽUV-om uzavreté,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 
 
Košický samosprávny kraj podporuje rozvoj tradičného ľudového remeselníctva už od roku 2019, kedy zriadil pri Gemerskom osvetovom stredisku Remeselnícky inkubátor s cieľom podporovať ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov v Košickom kraji.
 
 Zámerom je zdieľať odborné znalosti z uvedenej oblasti a spoločne vytvárať priestor pre ďalší rozvoj a podporu. (Zdroj: FB KSK) 
 
Okrem svojej činnosti, vytvárania priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva v kraji, združuje remeselníkov. Ich počet sa od roku 2019 zvýšil zo 140 na viac ako 500 remeselníkov. Novinkou v rámci podpory tradičného ľudového remeselníctva je aj zavedenie krajských značiek – Tradičný výrobok Košického kraja a Regionálny produkt Košického kraja, ktoré sa odprezentovali verejnosti na Župných dňoch 26. 4. 2024 v Rožňave. Vzdelávací projekt Remeslo – živé dedičstvo, sa pripája k ďalším aktivitám, ktoré kraj vytvára pre rozvoj a posilnenie tradičného ľudového remeselníctva v kraji. 

„Poslaním našej organizácie je starostlivosť o tradičné remeslá a ľudovú umeleckú výrobu na Slovensku. Vážime si možnosť užšej spolupráce s Košickým samosprávnym krajom. Našim zámerom je zdieľať odborné znalosti z uvedenej oblasti a spoločne vytvárať priestor pre ďalší rozvoj a podporu.“ povedala generálna riaditeľka ÚĽUV Eva Ševčíková.
 
Na rad prišli aj konkrétne remeselnícke techniky ako výroba z pálky, drotárstvo či tkanie na doštičke. (Zdroj: FB KSK) 

Vzdelávací projekt priniesol množstvo poznatkov a inšpirácií. Účastníci sa dozvedeli viac o klasifikácii, histórii remesla, ale aj o súčasných trendoch v živom dedičstve v medzinárodnom kontexte. Vzdelávanie cez prednášky, workshopy a dielne zlepšilo znalosti zamestnancov a zamestnankýň v oblasti teoretických vedomostí, didaktických prístupov a praktických zručností.
 
Na rad prišli aj konkrétne remeselnícke techniky ako výroba z pálky, drotárstvo či tkanie na doštičke. Z výsledkov dotazníkových meraní vyplýva, že došlo k zlepšeniu vo všetkých hodnotených aspektoch v priemere o jeden stupeň. Zároveň až 86 % zamestnancov a zamestnankýň uvádza, že získané znalosti určite využijú vo svojej praxi.

Ambíciou Košického samosprávneho kraja je pokračovať v úspešne naštartovanej spolupráci s cieľom rozvíjať zručnosti a vedomosti svojich zamestnancov, podporovať ich tvorivosť a posilňovať prezentáciu kultúrneho dedičstva v kraji.
(13:45, red.) 
Diskusia
Pridať komentár