V Snine s pomocou kraja odštartujú rozvojové projekty

768x
27. Máj 2024
V okrese Snina naštartoval kraj významné rozvojové projekty
 Župa do tohto regiónu investuje nemalé finančné prostriedky, aby pomohla zabezpečiť vodu pre 24 obcí a kanalizáciu pre 28 obcí v okrese. (Zdroj: PSK)

V rámci výjazdov po regiónoch predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v pondelok 27. mája navštívil okres Snina. Hlavnou témou pracovných stretnutí a diskusií s partnermi boli investície, vízie krajskej samosprávy, ako i pomenovanie problémov územia a návrhy riešení.

Predseda Prešovského samosprávneho (PSK) kraja Milan Majerský absolvoval ďalší pracovný výjazd, tentokrát do okresu Snina. So socio-ekonomickými partnermi diskutoval v pondelok 27. mája o zrealizovaných investíciách v území i o jeho potenciáli.

Župa do tohto regiónu investuje nemalé finančné prostriedky, aby pomohla zabezpečiť vodu pre 24 obcí a kanalizáciu pre 28 obcí v okrese. Okrem toho buduje 74-kilometrový cyklookruh Poloniny trail pre cyklistov a peších, aby oživila cestovný ruch a zlepšila život miestnym obyvateľom.
 
 Prešovská krajská samospráva preinvestovala pri celkovej príprave a projektových prácach na zabezpečenie vody a kanalizácie v okrese Snina doposiaľ jeden milión eur. (Zdroj: PSK)

„Na tento okres sa dlho zabúdalo. Aj preto som veľmi rád, že sa nám podarilo, či už cez európske zdroje alebo zdroje PSK naštartovať aktivity v tomto území, ktoré môžu okres Snina dostať viac do povedomia našich aj zahraničných turistov. Začali sme tu s budovaním základnej infraštruktúry, aj keď to nie je v našej kompetencii a táto agenda je mimoriadne náročná. No vieme, že obce by to bez našej pomoci samé nezvládli. Vykonali sme tu viac ako 30 vrtov, čo prinieslo ovocie v podobe potvrdeného zdroju pitnej vody v 17 z 24 obcí, čo je vynikajúci výsledok,“ zhrnul predseda PSK Milan Majerský.

Prešovská krajská samospráva preinvestovala pri celkovej príprave a projektových prácach na zabezpečenie vody a kanalizácie v okrese Snina doposiaľ jeden milión eur. S prácami v štyroch dotknutých dolinách Pčoliné a okolie, Ublianska dolina, Uličská dolina a Zbojská dolina chce pokračovať aj v ďalšom období.
 

Okrem toho župa aktívne buduje cyklookruh Poloniny trail, ktorý má byť prioritne určený pre cyklistov a peších, v zime aj pre bežkárov. Aktuálne je z plánovaných 74 km hotových 14,4 km. Ďalších 11,5 km je vo výstavbe. V okrese sa postupne zlepšujú aj ubytovacie kapacity. V rámci Catching-up regions pribudlo i 200 lôžok a 35 pracovných miest.

Plánované sú i ďalšie projekty, ktoré zlepšia život v regióne. V rámci integrovanej územnej stratégie má kraj v zásobníku pripravených 22 projektov v hodnote 23 miliónov eur. „Po zrátaní predschválených projektových zámerov Radou partnerstva patrí Sninský okres medzi okresy s najväčšou alokáciou v prepočte na obyvateľa,“ doplnil Majerský.
 
 Na zlepšenie služieb vo svojich sociálnych zariadeniach vynaložil Prešovský samosprávny kraj 671-tisíc eur. (Zdroj: PSK)

Prešovský samosprávny kraj od roku 2018 už preinvestoval v okrese 16,7 miliónov eur do cestnej infraštruktúry, kde opravil 41,5 km ciest a 13 mostov. Tento rok chce dokončiť modernizáciu cesty II/558 v okrese Snina, ale aj modernizáciu cesty II/567 Pčoliné – Snina a rekonštrukciu mosta cez potok Udava pred obcou Hostovice spolu za 1,2 miliónov eur.

Ďalších 10 miliónov eur plánuje preinvestovať v najbližšom období do rekonštrukcie úsekov ciest Hostovice – Pčoliné a Stakčín – Ulič III. etapa, opraviť chce i viaceré oporné múry a zhruba štyri mosty v okrese Snina.

Na zlepšenie služieb vo svojich sociálnych zariadeniach vynaložil Prešovský samosprávny kraj 671-tisíc eur, do modernizácie škôl 677-tisíc eur, v rámci dotačných výziev tu podporil projekty za 1,06 miliónov eur.
 
Predseda PSK v rámci okresu navštívil i Multifunkčné centrum – Open sport centrum, Centrum sociálnych služieb Zátišie Snina a Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. (Zdroj: PSK) 

Súčasťou výjazdového pracovného rokovania bol aj Kontaktný bod, v rámci ktorého poskytovali odborníci z Úradu PSK informácie o operačných programoch a eurofondových výzvach, dopravnej a sociálnej pomoci i projekte Svätomariánska púť.

Predseda PSK v rámci okresu navštívil i Multifunkčné centrum – Open sport centrum, Centrum sociálnych služieb Zátišie Snina a Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.

S výjazdami predsedu PSK začala krajská samospráva ešte v roku 2019. Po dlhšej pauze, spôsobenej aj covidovou situáciou, rozbehla stretnutia so socioekonomickými partnermi až tento rok. Prvou zastávkou župana bol okres Vranov nad Topľou, kde zavítal začiatkom mája. Cieľom výjazdu je vypočuť si obyvateľov regiónu a nájsť riešenia na otázky, ktoré ich trápia.
(15:00. red.) 
Diskusia
Pridať komentár