Stredné školy Prešovského kraja majú ešte voľných viac ako 700 miest

1581x
13. Jún 2024
Kraj hlási vyše 700 voľných miest na stredných školách pre druhé kolo prijímačiek
 
 Voľné miesta sú na troch gymnáziách, ako aj v gastro odboroch a službách, v oblasti techniky, elektrotechniky, strojárenstva i umenia. Druhé kolo prijímačiek sa má uskutočniť 18. júna 2024. (Zdroj: PSK)

Stredné školy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) majú pred druhým kolom prijímacích pohovorov voľných ešte 540 miest v študijných a učebných odboroch a ďalších 161 miest v dvojročných odboroch.

Voľné miesta sú na troch gymnáziách, ako aj v gastro odboroch a službách, v oblasti techniky, elektrotechniky, strojárenstva i umenia. Druhé kolo prijímačiek sa má uskutočniť 18. júna 2024.

Tretí júnový týždeň sa na stredných školách realizuje druhé kolo prijímacích pohovorov na nenaplnený počet miest. Prebehnú aj v stredných školách zriaďovaných prešovskou krajskou samosprávou (celkovo 68 škôl), ktoré majú v učebných a študijných odboroch pre budúcich prvákov k dispozícii ešte necelých 10 % voľných miest, presnejšie 540 z celkového počtu 5457 vytvorených miest.
 
 Najviac voľných miest v učebných a študijných odboroch majú pre budúcich prvákov k dispozícii stredné školy PSK z okresu Bardejov, a to 83 a z okresu Poprad 74. (Zdroj: PSK)

Ďalších vyše 160 miest ostalo neobsadených v dvojročných odboroch F (z celkovo 875), určených pre študentov, ktorí ukončili vzdelávanie na základnej škole skôr ako v deviatom ročníku. Žiaci končiacich ročníkov ZŠ budú druhé kolo prijímačiek absolvovať v utorok 18. júna.
 
Najviac voľných miest v učebných a študijných odboroch majú pre budúcich prvákov k dispozícii stredné školy PSK z okresu Bardejov, a to 83 a z okresu Poprad 74. Kežmarský okres hlási 64 voľných miest, okres Humenné ich má v župných školách k dispozícii 63, Staroľubovniansky a Levočský po 51 a Prešovský 46. Župné stredné školy v okrese Vranov nad Topľou majú stále voľných 37 miest, v okrese Sabinov 34, v okrese Medzilaborce 15, v Sninskom 13, vo Svidníckom osem miest a stropkovské školy 1 voľné miesto pre odbor mechanik elektrotechnik. 

Zo šestnástich župných gymnázií (z toho tri sú organizačné zložky spojenej školy), kde sa pre školský rok 2024/2025 vytvorilo 892 miest, je pred druhými prijímačkami k dispozícii ešte 25 voľných miest na troch z nich. Konkrétne v Spojenej škole J. Henischa, org, zložka Gymnázium, na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a na Gymnáziu J. F. Rimavského v Levoči.
 
Stredné školy PSK preobsadili vytvorené miesta pre študijné a učebné odbory v prvom kole prijímacích skúšok na takmer 90 %, v prípade odborov F na 82%. (Zdroj: PSK) 

V rámci stredných odborných škôl ostalo najviac neobsadených miest v odboroch zameraných na gastrosféru,, a to vyše 70. V rámci služieb, ekonomiky a hotelierstva je to 34 miest a v odboroch kaderník a vizážista niečo vyše 10 miest.

Voľné miesta majú aj odbory z oblasti drevárskej výroby a spracúvania dreva (vyše 50), z oblasti mechaniky (približne 50), techniky (49), ale aj elektrotechniky (40). Takmer päťdesiatka miest je stále k dispozícii v odboroch murár, tesár, inštalatér a podlahár, v prípade autoopravárov je to viac ako 10 miest a v dizajnérskych a výtvarných odboroch, ktoré majú v portfóliu školy umeleckého priemyslu 14 miest. Presnejšie hlásia voľné miesta pre odbory ako grafický, priemyselný alebo odevný dizajn, reklamná tvorba či propagačné výtvarníctvo ŠUP v Kežmarku aj ŠUP vo Svidníku.

Stredné školy PSK preobsadili vytvorené miesta pre študijné a učebné odbory v prvom kole prijímacích skúšok na takmer 90 %, v prípade odborov F na 82%. Bližšie informácie k prijímacím pohovorom majú zverejnené na svojich webových sídlach.
(9:45, red.)
Diskusia
Pridať komentár