Púť v Gaboltove vyvrcholila slávnosťou s kardinálom Jozefom Tomkom

14x
22. Júl 2014

Púť v Gaboltove vyvrcholila slávnosťou s kardinálom Jozefom Tomkom 

V roku Sedembolestnej Panny Márie sa konala mariánska púť  Košickej arcidiecézy - v obci Gaboltov v Bardejovskom okrese 16., 19. a 20. júla 2014, kam prišli mnohí pútnici hľadajúc prítomnosť Boha a nebeskej Matky Panny Márie - Karmelskej. Program celej púte zahrňoval predovšetkým sväté omše sprevádzané nielen mládežníckymi zbormi z obcí Zlaté a Gaboltov ale aj speváckymi zbormi z blízkeho okolia, umelecko-duchovné pásmo „Poetica Musica“ a tradičné modlitby vrátane nočnej Krížovej cesty, kde sme mohli zažiť veľký príbeh Boha, ktorý sa udial cez jeho syna Ježiša Krista. A práve skrze neho môžeme čerpať túto silu i nádej pre lepší život a svet, ako bolo poznamenané na jednotlivých zastaveniach.

put24.jpg

Počas trvania celej púte sa ozývali mariánske piesne,  nielen na Gaboltovskej hore, ale aj z ciest a lúk od pútnikov, ktorí putovali so svojimi prosbami a poďakovaniami  k Škapuliarskej Panny Márie. Nerušený chod programu zabezpečovala miestna komunita redemptoristov a veriaci z farnosti Gaboltov, polícia, Červený kríž, Záchranná služba Banská Bystrica, miestny dobrovoľný hasičský zbor a futbalový klub v spolupráci s miestnym obecným úradom a ďalšími dobrovoľníkmi. Spovednú službu vykonávali kňazi z celej arcidiecézy. Veriaci mali možnosť vstúpiť do spomenutého bratstva a prijať škapuliar, ktorý je spojený s mnohými prisľúbeniami.

Vrcholom púte bola nedeľňajšia slávnostná sv. omša, ktorú koncelebroval kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, spolu s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom metropolitom, Mons. Stanislavom Stolárikom, košickým pomocným arcibiskupom, Mons. Alojzom Tkáčom, emeritným arcibiskupom, kňazmi a rehoľníkmi. Prítomný bol aj viceprovinciál redemptoristov na Slovensku P. Václav Hypius, CSsR. Vo svätej homílii odzneli slová povzbudenia na tému súčasnej kresťanskej rodiny medzi mužom a ženou, kde kardinál Tomko dal do popredia posilnenie dôvery v materskú ochranu Panny Márie, vytrvalosti v ťažkostiach a zdôrazneniu hodnôt v rodinách, ktoré boli a sú potrebné v každej dobe. V závere pontifikálnej svätej omše sa všetci prítomní spoločnou modlitbou zverili pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie.

(19:05, Jarmila Mančáková)

Diskusia
Pridať komentár