Klub vojenskej histórie Bardejov prijíma nových členov

103x
23. Júl 2014

Pred polrokom vznikol Klub vojenskej histórie Bardejov

10540676_10201936756294413_44586551_n.jpg

Pred polrokom vznikol v Bardejove nový vojenský klub. Predsedom sa stal Jerguš Šmilňák, podpredsedami Pavol Mindžal a Dominik Dunčák. Klub vojenskej histórie (KVH) Bardejov je občianske združenie, ktoré vzniklo zápisom do Evidencie občianskych združení Ministerstva vnútra SR dňa 7. 2. 2014.

Jeho hlavným zameraním  je vojenská história od 2. sv. vojny až po súčasnosť. Momentálne je v klube desať členov, medzi nimi je aj jedna žena. V klube sa zaujímajú hlavne o Sovietsku armádu, ale aj o Nemeckú, o Československý armádny zbor alebo o Partizánoch.

Vedenie KVH Bardejov prezrádza:

„Klub vojenskej histórie Bardejov je organizáciou združujúcou jednotlivcov rôzneho veku a rôznych záľub. Z tohto dôvodu by sme s výhľadom do budúcnosti chceli profilovať našu činnosť hlavne v týchto oblastiach:


- organizácia výstav militárií a prezentácií
- organizácia rekonštrukcií bojov
- organizácia pamätných zhromaždení a pochodov
- modelárstvo a zberateľstvo (predovšetkým faleristika) + organizácia búrz
- výkup dobových predmetov, ich konzervácia a prezentácia v rámci aktivít klubu, či formou postúpenia múzeám
- lokalizácia, dokumentácia, starostlivosť a prezentácia bojísk, pamätných a pietnych miest
- publikačná činnosť a záznam výpovedí veteránov
- konzultačná a rešeršná činnosť v oblasti vojenskej histórie
- sprievod po bojiskách a pietných miestach severovýchodného Slovenska
- prenájom expanzných zbraní na filmové účely vrátane dohľadu nad ich využitím.“

V súčasnosti v klube prijímajú nových členov. Podmienkou je iba čistý register trestov, záujem o vojenskú históriu a vek minimálne 18 rokov. Samozrejme uchádzači by mali mať chuť aktívne sa zúčastňovať na rôznych podujatiach. Stretnutie s vedením si možno dohodnúť na mailovej adrese palino05@azet.sk

Hlavným sponzorom klubu je mesto Bardejov,  Bardterm,  mediálnymi sponzormi sú internetový portál Ahoj Bardejov.sk a oddelenie kultúry. 

(13:50, red)

Diskusia
Pridať komentár