Gymoš: Vyhodné

23x
27. Apríl 2016

Vojak

12746046_1135783793099974_767857927_n.jpg

Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

 

Prečo sa dať na vojenský výcvik a slúžiť krajine? Možno pre pocit zadosťučinenia voči štátu, v ktorom žijete, ba dokonca aj celému svetu, ktorý aj tak závisí na každom človeku. Ťažká a namáhavá práca vojaka, hoci častokrát berie aj mladé životy ľudí, je pre mladých každým dňom príťažlivejšia. A je to dobré, lebo teroristických, ba až vojnových útokov je čím ďalej tým viac. Táto namáhavá, no plne ohodnotená práca, má rovnako výhody ako aj nevýhody.

Je preto logické, že výhod je tam o čo si viac ako pri bežnej práci. „Platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby, príplatok výkonným letcom, výsadkárom, príslušníkom Vojenskej polície, zdravotníckym pracovníkom, taktiež spomeniem príplatok za ohrozenie života či zdravia, zahraničný príplatok či odmena, to všetko patrí k bežnému platu profesionálneho vojaka,“ vysvetľuje ďalej Sadilek. Mnohí možno zapochybujú, či výhody stoja za to. Keď nedajbože utrpíte ťažké zranenie, ktoré je neliečiteľné, je vám jedno, či získate nejaké peniaze alebo nie. No práve preto by túto prácu mali vykonávať rázni ľudia, ktorí chcú robiť viac pre druhých, pre štát, krajinu či svet ako pre seba samého. Oddanosť štátu musí byť hlavným cieľom profesionálnych vojakov.

Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je spoľahlivý, ovláda štátny jazyk, dosiahol potrebné vzdelanie, je predovšetkým zdravotne či psychicky spôsobilý a fyzický zdatný, nie je voči nemu vedené trestné stíhanie a úspešne absolvoval výberové konanie. „Za spoľahlivého sa ale nepovažuje občan, ktorý nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo je liečený zo závislostí, ani ten, ktorý je stíhaný, či ten, ktorý porušil povinnosti profesionálneho vojaka zo zákona,“ upozorňuje potenciálnych záujemcov Sadilek.

GYMOŠ logo.jpg

Jedinou vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných profesionálnych vojakov – budúcich dôstojníkov, je Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (AOS). Je to štátna vysoká škola s bezfakultnou štruktúrou, ktorá každoročne prijíma deväťdesiat študentov do štyroch rozdielnych odborov, ponúka finančné zabezpečenia vo forme motivačného či prospechového štipendia, taktiež služobný plat profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe vo výške minimálnej mzdy, čo je 405 eur.

Sadilek na margo školy hovorí: „Chcem zdôrazniť mimoriadne štipendium za vynikajúce výsledky dosiahnuté v športových súťažiach, vo vedeckých súťažiach alebo v študentskej vedeckej konferencii. Vlastne všetko vám zaplatí škola, ubytovanie v internátoch AOS, celodennú stravu, pomôcky, učebnice, športoviská a taktiež bazén, saunu a kultúrne zariadenia AOS. Treba však pamätať aj na to, že pri nedokončení štúdia je študent povinný všetky peniaze počas štúdia na škole vrátiť.“ A to nie je žiadna malá sumička, ale dobrá „pálka“, ktorá motivuje nejedného študenta na škole. Za každý mesiac štúdia sa vyžaduje čiastka približne 550 eur, pretože toto štúdium je náročné nielen po vedomostnej či fyzickej stránke, ale aj po stránke finančnej. 

Je však dôvod, prečo toto štúdium ukončiť. Plná oddanosť tejto práci až do dovŕšenia tridsaťštyri rokov ponúka vojakovi plat do tisíc šesťsto dvadsaťštyri eur, bez spomínaných vyššie uvedených poplatkov. Nie malá suma v dnešnej dobe, kde mnoho ľudí pracuje len za minimálnu mzdu, ktorú vojak získava už počas štúdia. Namáhavá, no výnosná práca, ktorú dnes štát potrebuje, je určite motiváciou pre všetkých z nás, preto sa nebojme chrániť štát a urobme preň čo najviac. 

(16:30, P. Biathová)

Partners móda

http://ahoj.tv/firmy/detail/partners_modanakupovanie.html

výpredaj.jpg

Diskusia
Pridať komentár