BARDEJOV kedysi a dnes - Kláštorská ulica

269x
15. Máj 2016

Už o niekoľko dní.jpg

 

Bardejov kedysi a dnes

11988223_1047824121916609_157094788736701617_n.jpg

 Kláštorská ulica v minulosti (rok 1990)

 

Táto ulica bola paralelná s námestím. Viedla od kláštora (po roh Kláštornej a Hviezdoslavovej ul.) na Krumpholzovu ulicu k Okrúhlej bašte a malej bránke. V neskoršom období obe ulice dostali jedno pomenovanie Kláštorska ulica, ktorá sa stala súčasťou vnútornej komunikácie mesta. Južne sa na nej nachádzal augustiánsky kostol - kláštor, podľa ktorého bola ulica pomenovaná. V susedstve kláštora a mestských kúpeľov stáli jatky, nad ktorými sa až do vybudovania radnice na námestí schádzala mestská rada. Presné miesto sa nevie.

Kláštorskou ulicou sa kontroloval vstup do mesta zo severu a z juhu. Na rohu Kláštorskej a Hviezdoslavovej bol soľný sklad známy už v roku 1831 (stál na mieste terajšieho Štatistického úradu). Prívod pitnej vody z Rúrnej do mesta bol situovaný v polovici ulice. V roku 1769 mala 35 domov.
V 19. stor. sa z Dlhého radu výstavbou garbiarne pri Mlynskom potoku (dole pod schodami k dnešnej fontáne) a zo susediacich mestských častí (Fortky, Rabinuvky a Groble) vytvorila umelá spojnica (strmina) hore na Kláštorskú ulicu, čím sa dosiahla malá pešia komunikácia. Veľký požiar v roku 1878 zničil všetky domy tejto časti ako aj pretínajúcej Hviezdoslavovej ulice (pri Hodinovej, Talianskej bráne).

Viac informácii sa o histórii mesta dozviete na sociálnej sieti facebook v skupine Bardejov kedysi a dnes.

(21:40, FB Bardejov kedysi a dnes)

 

 

OKNOPLAST Bardejov

http://ahoj.tv/firmy/detail/oknoplast_bardejov.html

hrhore.jpg

 

 

Sledujte tiež

984
Diskusia
Pridať komentár