História obce Gerlachov

45x
30. Júl 2014

História obce Gerlachov 

 

Obec Gerlachov leží v západnej časti Nízkych Bezkýd v nadmorskej výške okolo 360m v doline Tople. Obec bola založená na zákupnom práve richtárom Gerlachom v prvej tretine 14. storočia. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1344 pod názvom Gerlachwagasa a v roku 1773 už ako Gerlachov. Od stredoveku obec patrila rodu Kapyovcom. Koncom 19. storočia mali v obci majetok Anhaltovci. Počas prvého sčítania  v roku 1787 mala obec 50 domov a 325 obyvateľov, v roku 1828 76 domov a 588 obyvateľov. V roku 1900 v nej žilo 466 ľudí. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, dobytkárstvom a lesnými prácami. Od prvej polovice 19. storočia do roku 1880 tu bol v prevádzke železný hámor. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice. Greckokatolícky kostol tu stavali v rokoch 1844-1856.

270px-Gerlachov_cerkiew_15.08.08_p2.jpg

Niektoré dôležité roky:
r. 1942 - búrka, v dôsledku ľadovca zničená úroda, pozabíjaná hydina
r. 1943-1974 - pôsobenie obvodného lekára v obci
r. 1944 - vypuknutie SNP, boj proti nemeckým okupantom
18. 01. 1945 - Nemci podpálili obec
20. 01. 1945 - prichádza Červená armáda, ktorá obec oslobodila

 

Novodobá história po r. 1945:

 

r. 1948 - zriadená autobusová linka
r. 1948 - zavedená telefónna linka
r. 1956 1957 - zavedená elektrická energia
r. 1946 - založená škola
r. 1960 . dané do prevádzky maloobchod, pohostinstvo, predajne Jednoty, S.D
r. 1967 - bola postavená nová škola a v starej škole bola zriadená materská škola
r. 1967 - otvorenie novej päť triednej základnej školy
r. 1973 - výstavba chodníkov okolo štátnej cesty
r. 1974 - kolektivizácia poľnohospodárstva (vstup do JRD)
r. 1979 - kolaudácia kultúrno správnej budovy
r. 1981 - založenie telovýchovnej jednoty ISKRA Gerlachov
r. 1981 - výstavba a odovzdanie 6 bytového domu pre rómskych občanov
r. 1982 - výstavba a odovzdanie 6 bytového domu pre rómskych občanov
r. 1987 - daná do prevádzky nová budova MŠ a ŠJ
r. 1989 vytvorenie urbárskej spoločnosti 
r. 1993 - odovzdanie budovy telovýchovno športového zariadenia do prevádzky
r. 1993 - vybudovanie obecnej káblovej televízie
r. 1998 - sprevádzkovanie pstruhovej farmy - intenzívny chov rýb (rybníky)
r. 2001 - slávnostné posvätenie domu smútku
r. 2002-2005 - výstavba verejného vodovodu
r. 2009 - plynofikácia obce

(19:30, gerlachov-bj.sk)

 

444
Diskusia
Pridať komentár