Gymoš: Nádej

29x
20. Máj 2016

Gymoš: Nádej

Nádej-2.jpg

Pomoc, slovo, ktoré sa nám spája s núdzou čiže nedostatkom

 

Jednou z najvzácnejších vlastností ľudí je spolupatričnosť. Dokázať pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní, je v dnešnej dobe čoraz vzácnejšie

Pomoc, slovo, ktoré sa nám spája s núdzou čiže nedostatkom. Každý jeden z nás má vo svojom živote niečoho nedostatok, či už po materiálnej stránke alebo duchovnej. Občas nedostatok prostriedkov dokáže poriadne skomplikovať náš život. Vzhľadom na to sa ľudia delia na šťastnejších a tých menej šťastných. Niekto môže byť obklopený láskou, byť šťastný, zdravý, dosiahnuť úspech vo svojom živote, či mať dostatok peňazí. Ale nájde sa aj mnoho ľudí, ktorí také šťastie nemajú. Práve tí potrebujú pomoc ostatných. Získať nejaké prostriedky na boj s ťažkou chorobou- rakovinou chorým už niekoľko rokov pomáha Deň narcisov. V tomto roku pripadol na 15. apríla.

Tretí aprílový piatok vyšlo mnoho ľudí do ulíc, aby už po dvadsiatykrát nejakou finančnou čiastkou ukázali svoju spolupatričnosť s ľuďmi s týmto ochorením. Ako znak vďaky si so sebou odniesli malý narcis. Pre niekoho je to len kvetina, no pre týchto chorých ľudí je symbolom nádeje. Prispieť je možné aj zaslaním sumy na účet alebo poslaním SMS. Tieto príspevky im pomáhajú v náročnej liečbe, ponúkajú im možnosť bojovať o svoju budúcnosť a nám všetkým, ktorí prispievame, dávajú pocit zadosťučinenia.

Po celom meste chodilo mnoho dobrovoľníkov s urnami, medzi nimi aj študenti Spojenej školy Juraja Henischa koordinovaní učiteľkou Natašou Banásovou. Štyri trojčlenné tímy sa vystriedali v zbieraní príspevkov po celej škole, na školských dielňach, v okolí stanice aj nákupného domu Billa. Každý, kto sa rozhodol prispieť a tým podporiť správnu vec, dostal malý narcis, ktorý si väčšina pripla na odev. Samotnej zbierke predchádzalo oficiálne otvorenie, o ktoré sa postarala bardejovská pobočka Ligy proti rakovine na Slovensku. „Choďte do ulíc, svojimi úsmevmi zažiarte a nech celý Bardejov svieti na žlto. Určite sa nájdu aj takí, ktorí budú vami opovrhovať, ale tých si nevšímajte, pretože sa nájde aj veľa takých , ktorí veľmi radi prispejú,“ povedala na úvod dobrovoľníkom jedna z členiek tejto organizácie Helena Kuzmišinová.

A prispelo naozaj mnoho ľudí. Viacerí, hlavne tí, ktorí nemohli kvôli svojej práci prísť na ulicu a prispieť, boli radi, ak dobrovoľníci prišli za nimi. Bolo vidieť, ako si ľudia uvedomujú, že majú možnosť urobiť správnu vec, majú možnosť pomôcť iným. Nezáleží na tom, či to bolo centami alebo eurami, lebo každá pomoc sa počíta. O to krajší bol pohľad na okoloidúcich na sklonku dňa, keď si mnohí mohli všimnúť, ako takmer všade na okolí prechádzajú ľudia s pripnutými narcismi, ktoré žiarili nažlto.

A tak sa postupne Bardejov rozžiaril, premenil sa na veľkú záhradu plnú kvetov, čo dokazovalo, že sa vyzbieralo veľké množstvo peňazí. V Bardejove ľudia prispeli sumou 7849 eur, študenti Spojenej školy Juraja Henischa sumou 364,60 eur. Tieto peniaze budú použité na výskum a medicínsku starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením, či psychosociálnu starostlivosť o týchto pacientov a ich rodiny. Časť financií sa použije aj na finančné zabezpečenie táborov pre deti s rakovinou, pre ubytovanie rodičov týchto detí alebo pre linku pomoci. Dúfajme, že naša pomoc bola dostatočná a naozaj budú tieto financie správne využité, nech každý jeden cent nájde uplatnenie a ľuďom s rakovinou dodajú nádej a pomôžu im zlepšiť kvalitu života.

(20:10, Gymoš, M. Ždiľáková, foto: T. Prokop)

dol.jpg

AB top.jpg

Diskusia
Pridať komentár