V Bardejove maturuje 677 študentov

9x
23. Máj 2016

V Bardejove oproti minulému roku skúšku dospelosti skladá menej študentov

maturita 2016 ahoj.jpgMaturitné skúšky v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v tomto roku absolvuje spolu 7 297 študentov stredných škôl, o 375 menej ako v uplynulom školskom roku. Na území kraja sa nachádza spolu 115 stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa. Najviac, 80 škôl, zriaďuje Prešovský samosprávny kraj, cirkev 17 a súkromní zriaďovatelia 16.

Dnes sa začali ústne maturitné skúšky, ktoré potrvajú do 10. júna, pričom termín si určuje každá škola individuálne.

Žiaci už majú za sebou písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ktorú absolvovali v marci. Test a slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry absolvovalo 7 180 a testy z matematiky 1 054 maturantov. V cudzích jazykoch aj v tomto roku suverénne viedla angličtina, z ktorej písomne maturovalo 5 850 žiakov.

Skúšku z nemeckého jazyka absolvovalo 943 študentov a z ruštiny 345 detí. Španielčinu si ako maturitný predmet vybrali dvaja a francúzštinu jediný žiak v kraji. Špecialitou Prešovského kraja je maturita z ukrajinského jazyka, ktorú v tomto roku absolvovalo 21 študentov Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove, čo je takmer dvojnásobný počet oproti predošlému roku, kedy ich bolo 11. Je to jediná stredná škola s vyučovacím ukrajinským jazykom na Slovensku.

Tradične najviac maturantov, 2 228, navštevuje školy v krajskom meste Prešov. V Poprade evidujú 1 204 žiakov, v Humennom 789 a v Bardejove 677. V šiestich mestách zaznamenali školy viac maturantov ako v minulom školskom roku. Sú to Vranov nad Topľou (406), Kežmarok (380), Stará Ľubovňa (318), Svidník (311), Snina (226) a Stropkov (141).

Z celkového počtu maturantov má 128 žiakov zdravotné znevýhodnenie. Títo žiaci majú upravené podmienky na vykonanie testov z príslušných predmetov a možnosť použitia kompenzačných pomôcok alebo úpravu jednotlivých úloh.

Všetky údaje poskytol odbor školstva na Okresnom úrade v Prešove. 

 

 Počty maturantov v jednotlivých okresoch:

Okresy

Maturanti 2015/2016

Maturanti 2014/2015

Bardejov

677

707

Humenné

789

808

Kežmarok

380

363

Levoča

292

336

Medzilaborce

65

87

Prešov

2 228

2 416

Poprad

1 204

1 345

Sabinov

257

283

Stará Ľubovňa

318

297

Stropkov

144

143

Snina

226

222

Svidník

311

289

Vranov nad Topľou

406

382

(17:15, V. Fitzeková)

 

Sledujte tiež


taxi peto.jpg

 

AB top.jpg

Diskusia
Pridať komentár