Gymoš: Inšpirovať k štúdiu

41x
10. Jún 2016

Inšpirovať k štúdiu 

Inšpirovať k štúdiu-2_upravený-1.jpg

Spoločná fotografia študentov a učiteľky Ivety Vaverčákovej (v hornom rade tretia sprava) po prezentácii cudzích jazykov

 

Naučiť sa hovoriť po anglicky je v dnešnej dobe samozrejmosť. Ale dokonale ovládať dva, či viac jazyky, je pre mladých ľudí už pomerne náročná záležitosť. Jednou z možností, ako sa dokonale naučiť jazyk, je štúdium na Prešovskej univerzite, kde si obľúbenci anglického, nemeckého či ruského jazyka prídu na svoje.

Ako to vlastne na takej univerzite chodí, zistili začiatkom februára druháci Spojenej školy Juraja Henischa, ktorí tam spolu s učiteľkou nemeckého jazyka Ivetou Vaverčákovou pred troma mesiacmi absolvovali Deň otvorených dverí.  „Takáto akcia môže vzbudiť u študentov väčší záujem o štúdium cudzích jazykov, mohli vidieť možnosti, ktoré sa im popri štúdiu jazykov ponúkajú.  Keďže boli prvýkrát na univerzite, mohli si urobiť vlastnú predstavu o vysokoškolskom živote,“ objasňuje Iveta Vaverčáková dôvody, pre ktoré návštevu Prešovskej univerzity zorganizovala.

Deň otvorených dverí univerzity začal prezentáciou vysokej školy s nemeckou lektorkou, ktorá svojím pútavým a vtipným rozprávaním pobavila všetkých študentov. Zaujímavou bola prezentácia dvoch študentiek univerzity, ktoré hovorili o výhodách pobytov v zahraničí. Podľa ich slov, je to najlepšia možnosť, ako sa naučiť hovoriť cudzím jazykom plynule. „S obyčajnými hodinami na škole sa to nedá ani porovnať, pretože keď sa človek zrazu ocitne v cudzom prostredí s neznámymi ľuďmi, nemá na výber a musí sa vedieť dorozumieť. Čím je čas strávený v cudzine dlhší, tým je problém s komunikáciou menší. Samozrejme má to potom obrovskú výhodu pri ústnych skúškach na škole,“ hovorí po skúsenostiach z výmenného pobytu jedna zo študentiek.

GYMOŠ logo.jpgDruhou zastávkou bola vzorová hodina odborného prekladu, kde si prítomní mohli vypočuť hlavné pravidlá, na ktoré treba dbať  pri preklade textov širokého rozsahu.

„Na škole sa mi veľmi páčilo, pretože jazyky ma bavia a rozmýšľam o ich štúdiu. Najviac sa mi páčila nemecká lektorka, rozprávala veľmi zaujímavo a dokonca som jej aj dobre rozumela,“ hodnotí svoje pocity študentka Spojenej školy Juraja Henischa Ema Rohaľová. Poslednou zastávkou bola návšteva auly školy a prednáška troch docentov, od ktorých sa študenti dozvedeli viac o tlmočníctve. Podľa ich slov táto práca nie je vôbec ľahký oriešok.

Tlmočník musí byť neustále v strehu, musí si dokonale pamätať slová hovoriaceho a čo najrýchlejšie a najpresnejšie preložiť všetky dôležité informácie. To je náročné najmä na koncentráciu, čo veľmi zaťažuje mozgové bunky tlmočníkov, a preto sú mimoriadne dôležité pravidelné prestávky. Tlmočníci sa musia v kabínke striedať každú polhodinu. Ako to vyzerá v praxi, si záujemcovia o toto štúdium mohli vyskúšať aj osobne. Bohužiaľ, študenti Spojenej školy Juraja Henischa to pre krátkosť času nestihli. „Mrzí ma, že sme museli odísť domov a kabínky sme si nestihli vyskúšať, vyzeralo to zaujímavo. Snáď na nám to na budúci rok podarí,“ ľutuje Ema.

Mnohým ľuďom sa možno štúdium jazykov zdá ťažké alebo nezaujímavé, ale  položme si otázku: „Kam sa v živote dostaneme bez znalostí cudzích jazykov?“ Dnešná doba od nás vyžaduje stále viac poznatkov a ponúka nám čoraz zaujímavejšie pobyty, či prácu v zahraničí. Je jasné, že pre väčšinu je motiváciou hlavne vidina vyššieho zárobku. To sa týka nielen absolventov gymnázií, ale, a možno ešte viac, absolventov odborných škôl. Nehovoriac o tom, že veľa ľudí túži cestovať a spoznávať svet. Mladí ľudia si preto musia uvedomiť, že bez  jazykových znalostí sa nezaobídu. Preto vedieť sa správne dorozumieť, nie je na škodu. Človek nikdy nevie, kedy to bude potrebovať.

(14:45, S. Babčáková, foto: I. Vaverčáková)

 

Reštaurácia Dolina

http://ahoj.tv/firmy/detail/restauracia_dolina.html

Dolina jún2016 (1).jpg

Diskusia
Pridať komentár