Blog: Mládež, sociálna skupina, o ktorú spoločnosť nemá záujem

51x
13. Jún 2016

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 1/2016

Mládež je odrazom alebo zrkadlom nás dospelých

mladez.jpg

Mládež ukázala vo voľbách rebéliu. Ilustračné foto

 

V minulom spoločenskom zriadení (socialistickom) veľkú pozornosť vtedajšieho zriadenia pútala skupina obyvateľstva označovaná ako mládež. V nadľahčenom žargóne sa jej vravelo „Mládež tys držiteľkou rána.“  Možno smiešne, ale pravdivé.

Mládež je odrazom alebo zrkadlom nás dospelých. Často kladieme na ňu nereálne nároky a v čase, kedy nás potrebuje, sa otáčame k nej chrbtom. Po revolúcii asi mládež najviac utrpela. A práve ona bola spúšťačom sociálnych zmien. Kým dospeli spali, mládež sa prihlásila o slovo a jasne ukázala nám dospelým, akí sme zaslepení, zahľadení do seba, že je potrebné niečo s tým urobiť.

Prečo si myslím, že najviac utrpela práve ona? V čase zmien jej boli odobrané majetky, ktoré sa rozpredali alebo rozdali. Rozbila sa jednota, ktorú nahradila nič hovoriaca skupina niekoľkých mládežníckych organizácii. Bolo jej takto odňaté slovo, ktoré jej niekedy v spoločnosti patrilo. Mládež sa stala príťažou, ktorá vraj nerobí nič dobré. Namiesto podpory, postavili sme pred ňu závory.

Ako môže napredovať sociálne spravodlivá spoločnosť, ktorá vedome odstrčila veľkú skupinu od rozhodovania kdesi do kúta a zaviedla pravidlo „o nás bez nás“? Čo teda máme očakávať od tejto veľmi dôležitej skupiny? Bude pokračovateľom vybudovaného alebo bude búrať, čo bolo do teraz vybudované? Terajšia mládež je nepripravená, neznala sveta, do ktorého vstupuje, ktorý pre ňu pripravili, podotýkam, iba dospelí. Je naozaj právom odsudzovaná a právom jej prisudzovaná neschopnosť?

Nie sú to práve dospelí, ktorí môžu za tento stav? Ani v jednom porevolučnom programovom vyhlásení vlády sa mládež nespomína. Ak sa to bude prehliadať, verme, že budeme mať tu ďalšiu revolúciu. Problém tu teda je a treba ho riešiť. Ako? Stačí vytiahnuť zo šuplíkov riešenia a dať im prechodnosť. Uvoľniť finančné prostriedky a verte, že sa to rozbehne samo. Na vláde je len nastaviť smerovanie, dať jasnú filozofiu.

Teraz vravím o veľkej politike, ale toto platí aj pre malú politiku, teda miestnu. Mládež ukázala v terajších voľbách svoju rebéliu, no bohužiaľ nevhodným spôsobom. Všetci sa čudujeme, no nič s tým nerobíme. Bojím sa, aby sme sa nečudovali ešte viac. Je najvyšší čas posunúť spoločnosť o krok ďalej a aj na miestnej úrovni.

(18:30, L. Mojdis)

 

Súkromné gymnázium v Bardejove

 http://ahoj.tv/firmy/detail/sukromne_gymnazium.html

Strana 6.jpg

Diskusia
Pridať komentár