V Bardejove na piatich školách evidujú voľných 177 miest

33x
18. Jún 2016

V PSK je voľných 1 852 miest pre deviatakov

školy 1212.jpgNa stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je aktuálne voľných 1 852 miest pre absolventov základných škôl vrátane žiakov, ktorí nemajú ukončený deviaty ročník. Druhé kolo prijímacích skúšok na denné štúdium pre školský rok 2016/2017, ktoré sa uskutoční  v utorok 21. júna, v PSK pripravuje spolu 60 z celkového počtu 79 stredných škôl.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sú schopné prijať v novom školskom roku okolo 6 700 prvákov. Zdá sa však, že toto číslo sa nepodarí naplniť. Konečný počet žiakov budú riaditelia vedieť až po 15. septembri 2016, vzhľadom na možnosť rodičov prenášať zápisný lístok.

Vtedy budú môcť riaditelia s istotou zadefinovať počet žiakov v aktuálnom školskom roku. Počet žiakov k 15. septembru je podkladom pre ministerstvo školstva na určenie výšky finančných prostriedkov pre školu.

Prešovský samosprávny kraj aktuálne zriaďuje 79 stredných škôl. Ide o 16 gymnázií, osem stredných priemyselných škôl, 45 stredných odborných škôl, osem spojených škôl a dve jazykové školy. Okrem toho má vo svojej pôsobnosti jeden školský internát a jednu školu v prírode.

V krajskom meste Prešov je 14 škôl, ktoré ponúkajú žiakom 364 voľných miest predovšetkým na odborných školách. Stredná odborná škola technická na Volgogradskej ulici eviduje 56 miest, Stredná odborná škola obchodu a služieb na Sídlisku duklianskych hrdinov 42. Vysoký počet voľných miest – 41, ponúka aj Obchodná akadémia. Päť škôl druhé kolo nepripravuje.

V Bardejove na piatich školách evidujú voľných 177 miest. Najviac, 66, ich má Spojená škola na Štefánikovej ulici. Gymnázium druhé kolo prijímačiek neplánuje.

Rovnako päť humenských škôl má voľných 109 miest. Takmer polovica z nich – 47 – je na Strednej odbornej škole polytechnickej. Prijímačky už nepripravuje gymnázium a obchodná akadémia. V Kežmarku sú voľné miesta na všetkých piatich školách. Z 258 voľných miest je prevažná časť – 175, na stredných odborných školách. Aj gymnázium však má voľných ešte 45 miest. V okrese Levoča je troch školách k dispozícii ešte 136 miest. Najviac, 87, ponúka Stredná odborná škola Majstra Pavla. Stredná pedagogická škola už druhé kolo prijímačiek nerobí.

Obe medzilaborecké školy majú pre žiakov ešte 50 miest – 33 na Strednej odbornej škole Andyho Warhola a 17 na gymnáziu. V okrese Poprad je na šiestich školách voľných 163 miest. Najviac voľných miest je odborných školách – 42 na Strednej odbornej škole na Okružnej ulici, 35 na Strednej priemyselnej škole na Mnoheľovej. Tri školy – gymnázium, obchodná akadémia a stredná zdravotnícka škola – sú naplnené po prvom kole. V okrese Sabinov má Obchodná akadémia už zapísaný plný počet žiakov a štyri školy hlásia zatiaľ 213  voľných miest, z toho 109 na Strednej odbornej škole v Lipanoch a 49 na Spojenej škole v Sabinove.

Spolu 87 voľných miest evidujú zatiaľ všetky tri školy v Snine. Stredná odborná škola 32, Stredná priemyselná škola 37 a gymnázium 18. Rovnako v Starej Ľubovni sú voľné miesta na troch školách s výnimkou gymnázia. Z celkového počtu 116 miest je najviac – 82 – voľných na Strednej odbornej škole na Jarmočnej ulici. V Stropkove hlási 12 voľných miest len SOŠ elektrotechnická. Gymnázium a SOŠ na Hlavnej ulici už druhé kolo prijímačiek nebudú realizovať. V okrese Svidník sú voľné miesta na všetkých šiestich školách. Pred druhým kolom je voľných 106 miest – na Spojenej škole na Centrálnej ulici 31 a na Gymnáziu duklianskych hrdinov 27.

V okrese Vranov nad Topľou pripravujú druhé kolo prijímačiek štyri školy, ktoré ponúkajú 61 miest. Z nich 20 je na Strednej odbornej škole na Ulici A. Dubčeka. Gymnázium svoje kapacity naplnilo po prvom kole. 

(20:30, V. Fitzeková)

 

OKNOPLAST Bardejov – Rozhodnite sa pre kvalitu

 http://ahoj.tv/firmy/detail/oknoplast_bardejov.html

finál jún2016.jpg

Diskusia
Pridať komentár