Bardejovu robí dobré meno jazyková škola Inštitút cudzích jazykov

53x
16. Júl 2016

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 1/2016

Neočakávať, že vás v škole všetko naučia

Riaditeľka inštitútu, Marta Breisky.JPG

Riaditeľka inštitútu, Marta Breisky

 

Nášmu mestu robí dobré meno jazyková škola Inštitút cudzích jazykov. Ide o najdlhšie pôsobiacu súkromnú jazykovú školu v Bardejove.  Škola patrí medzi najlepšie jazykové školy na Slovensku, v rokoch 2013-2015 získala prvenstvo. Porozprávali sme sa s riaditeľkou školy, Martou Breisky, nielen o vzniku školy, ale aj o tom, prečo patrí škola, sídliaca v Bardejove, k najlepším na Slovensku a ako to je s učením sa cudzieho jazyka.

 

Ako by ste opísali Vašu školu a jej súčasné pôsobenie? V čom je podľa Vás recept, ktorý sa podpísal pod mnohé roky jej úspešného pôsobenia?

Inštitút cudzích jazykov je moderná dynamicky sa rozvíjajúca škola, ktorá citlivo a pohotovo reaguje na potreby bardejovskej verejnosti v oblasti jazykového vzdelávania a tiež na potreby svojich študentov. Od svojho vzniku poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie vo zvolenom cudzom jazyku, pripravuje ich na úspešné zvládnutie jazykových skúšok a získanie medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov. Pomáha im chápať kultúru a národnú identitu krajín cieľového jazyka a tým im umožňuje využívať slobodu voľby práce či štúdia doma alebo vo svete.  

 

Inštitút  založil v roku 1992 Arthur Breisky a okrem toho, že formuje školu a učiteľov, od vzniku školy umožnil viac ako päťdesiatim študentom študovať zdarma jeden školský rok na prestížnych súkromných stredných školách v USA.

Mnohí z nich sú dnes absolventmi zahraničných vysokých škôl, medzi ktorými sú aj najlepšie univerzity sveta –  Stanford, USA (Zuzana Fedorková) a Yale, USA (Petra Ščamborová).  Prínos práce A. Breiskeho pre našu komunitu ocenilo nielen mesto, ale aj ministerstvo školstva. Minulý rok si pán Breisky prevzal z rúk ministra školstva najvyššie štátne vyznamenanie v rezorte školstva –  veľkú medailu sv. Gorazda. Nadšenie, s ktorým pracujeme a púšťame sa do nových vecí, láska k tomu, čo robíme a naša úprimná snaha o to, aby študenti vedomostne napredovali a zažívali radosť zo štúdia sa podieľajú na úspešnosti našej školy. Kvalita školy je určovaná kvalitou a spokojnosťou jej učiteľov. Väčšina našich učiteľov žila istý čas  v zahraničí, takže aktívne používanie cudzieho jazyka je pre nich prirodzené. Sú to profesionáli, ktorých práca baví a svojím nadšením inšpirujú študentov a prebúdzajú v nich záujem o cieľový jazyk. Študenti ICJ oceňujú ich odbornosť i ľudské kvality, ktoré robia našu jazykovú školu miestom, kde sa v príjemnej atmosfére dá veľa naučiť. Naším cieľom je naučiť študentov rozprávať cudzím jazykom v čo najkratšom čase a pomôcť im zbaviť sa strachu z rozprávania. V tomto školskom roku majú naši študenti možnosť zdokonaľovať sa v anglickej konverzácii s americkým a kanadským lektorom.

 

Ak sa bavíme o jazykovej škole, čo je podľa Vás najdôležitejšie pri výučbe jazykov?

Naším hlavným cieľom vo vyučovaní cudzích jazykov je naučiť študentov prakticky používať jazyk v bežnej komunikácii, čo je zároveň aj dôvod, prečo k nám študenti prichádzajú. Každý, kto sa učil cudzí jazyk a zažil radosť z toho, že sa dokázal dohovoriť s rodeným hovoriacim, vie, aká odmeňujúca a povzbudivá skúsenosť to je. Vy rozumiete a vám rozumejú. Ak sa chceme naučiť nejaký cudzí jazyk, musíme byť ochotní venovať tomu časť nášho voľného času a neočakávať, že keď si zaplatím jazykový kurz v škole, že tam ma všetko naučia a mimo školy nemusím robiť nič iné. Pravidelnosť a systematickosť v štúdiu sú zárukou úspechu. Takže študent by mal byť aktívny. Mal by si urobiť plán a určiť si, kedy a kde (mimo školy) sa bude učiť, koľko času bude tomu venovať či akým spôsobom to bude robiť. Tiež je dôležité vracať sa k naučenému a pravidelne si to opakovať. No a v neposlednom rade, potrebujeme výborného učiteľa, ktorý hovorí cieľovým jazykom plynule a správne a ktorý bude opravovať výslovnostné chyby a bude dohliadať na to, že to, čo produkujeme, je skutočný jazyk.

 

V súčasnosti vznikajú v Bardejove aj bilingválne stredné školy. Považujete ich za určitú hrozbu zníženia počtu potencionálnych študentov jazykov na vašej škole, alebo predpokladáte vzbudenie ešte väčšieho záujmu o štúdium jazykov? Ako vidíte budúcnosť vzdelávania jazykov?

Existencia bilingválnych gymnázií je výbornou správou pre Bardejov. Tešíme sa, že študenti v Bardejove majú väčšiu motiváciu študovať angličtinu a v snahe pomôcť im pripraviť sa na bilingválne štúdium, od septembra ponúkame špeciálne kurzy zamerané na túto prípravu. Očakávame väčší záujem o štúdium angličtiny a tiež zvýšenie záujmu o nemčinu, francúzštinu a španielčinu, keďže študenti bilingválnych škôl (aj iných) budú v živote okrem angličtiny potrebovať aktívne ovládať ešte aspoň jeden cudzí jazyk. V čase, keď dokončia vysoké školy, predpokladám, že podmienkou získania dobrého zamestnania bude aktívna znalosť troch jazykov. Takže bilingválne školy či iné jazykové školy určite nepovažujeme za hrozbu, práve naopak, sú pre nás jedným zo stimulov sústavného zlepšovania sa a práce na sebe.

 

Jazyková škola ktorú vediete, určite napomohla uplatneniu mnohým Bardejovčanom v zahraničí alebo aj na Slovensku mimo Bardejova. Myslíte si, že v rámci pôsobnosti školy ste mali a máte priamy pozitívny vplyv aj na samotný Bardejov a ľudí, ktorí sa rozhodli ostať a uplatniť sa v Bardejove?

Absolventi našej jazykovej školy nachádzajú uplatnenie nielen v zahraničí a vo veľkých mestách Slovenska, ale tiež v samotnom Bardejove. Ponúkame tiež firemné kurzy, ktoré už niekoľko rokov úspešne realizujeme v miestnych spoločnostiach. Okrem toho stále viac sa stávajú obľúbenejšími aj individuálne kurzy. Či vyučujeme u nás v škole alebo vo firmách, všetci naši študenti chcú byť schopní využívať jazyk v praktickom živote – v práci alebo na dovolenkách v zahraničí. A v tom im úspešne pomáhame.

(18:55, red)

 

 

Tenis na Bellevue

http://ahoj.tv/firmy/detail/tenis_na_bellevue.html

11855611_764382047004662_1528802010624572912_n.jpg

 

Diskusia
Pridať komentár