Opravujú hradobný múr, vytvorí sa oblúk

8x
06. August 2014

Opevnenie mesta dostáva novú tvár

IMG_9801.JPG

V týchto dňoch pri hradobnom múre na Rhodyho ulici vládne čulý ruch. Rekonštruuje sa totiž opevnenie mesta pri Bašte. „Momentálne opravujeme parkanový múr, ktorý sa nachádza pri Prašnej bašte. Múr sa už dokončuje, potrebné je ešte dokončiť drobné úpravy, domurovať. Prostriedky na rekonštrukciu nám pridelilo ministerstvo financií na úpravu a obnovu kultúrnych národných pamiatok. Celý múr bude stáť necelých 30 000 eur,“ pre Ahoj Bardejov.sk prezradil J. Petro z oddelenia výstavby mesta Bardejov.

Hneď vedľa z Rhodyho ulice si okoloidúci môžu všimnúť veľkú dieru v stene. „Hneď vedľa prebieha oprava predbrania. Niekedy to bola IMG_9812.JPGbrány, vstup do mesta. Na tomto oblúku je predbrána, na nej bude preinvestovaných necelých 26 000 eur. Stavba bola v strašnom stave, vyčistili sa murivo, boli tam stromy, kríky, bolo to zasypané hlinou. Dvor bol z jednej i z druhej strany, zistili sme, že celý múr je potrebné domurovať do tej výšky, ktorú máme na východnej strane, čiže na Rhodyho ulici. Taktiež tam bol zamurovaný otvor, ktorý slúžil na prechod obrancov z pred brány medzi hradobný múr. Toto sa celé vyburáva, urobí sa oblúk a osadí sa tam mreža,“ dodal J. Petro.

Celá rekonštrukcia by mala byť dokončená zhruba do dvoch týždňov. V rámci týchto prác sa upraví aj priľahlá priekopa, pozemok mesta nadväzuje na pozemok františkánov, kde došlo k miernej kolízii, lebo pozemok františkánov sa vyvýšil a na mieste vznikla jama.

(00:00, red)

451
Diskusia
Pridať komentár