Úradu práce v Bardejove spôsobili škodu niekoľko tisíc eur

27x
21. Júl 2016

Jozef a Renáta obvinení zo subvenčného podvodu

úrad ahojbardejov.sk.JPGBardejovský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z trestného činu subvenčného podvodu 24 ročnému Jozefovi a 28 ročnej Renáte. Obvinení sú toho času stíhaní na slobode.

Jozef mal v období od januára 2013 do apríla 2014 na podklade rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov neoprávnene poberať dávku a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a za obdobie od januára 2016 do februára 2016 neoprávnene poberať osobitný príspevok.

Dávku a príspevky pre rodinu a osobitný príspevok poberal aj napriek tomu, že v čase poberania dávky a príspevku k dávke v hmotnej núdzi a osobitného príspevku bol vlastníkom 8 motorových vozidiel. Túto skutočnosť neuviedol v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi a ani si voči úradu nesplnil ohlasovaciu povinnosť o zmene majetkových pomerov. O tejto ohlasovacej povinnosti bol poučený.  Týmto konaním Jozef  uviedol príslušný úrad práce do omylu a spôsobil mu tak škodu vo výške takmer 3 620 eur.

Renáta v období od januára 2015 do januára 2016 na podklade rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov neoprávnene poberala dávku a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.  Dávku a príspevky pre rodinu poberala aj napriek tomu, že mala vedomosť, že spoločne posudzovaná fyzická osoba v domácnosti, jej manžel Jozef bol vlastníkom 8 motorových vozidiel.  Renáta teda neuviedla v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi vlastníctvo motorových vozidiel a voči úradu si nesplnila ohlasovaciu povinnosť o zmene majetkových pomerov.  Jej konanie spôsobilo pre úrad práce škodu vo výške 2 270 eur.

V prípade preukázania viny hrozí Jozefovi trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov a Renáte trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.

(14:00, minv.sk)

 

Drevosochárske sympózium Zborov 2016

http://ahoj.tv/kalendar/detail/1173/drevosocharske_sympozium_zborov_2016.html

Drevosochárske sympózium Zborov 2016 - plagát (+Ahoj Bardejov).jpg

Diskusia
Pridať komentár