Nižnú Voľu v minulosti trápili povodne

46x
05. Január 2017

Nižná Voľa – história

index.jpgPodľa listiny z roku 1382 patrila obec k toplianskym majetkom šľachticov z Drieňova, v tom období mala názov Jacabuagasa vo význame Jakubová Poruba. V roku 1552 sa spomína ako Wolye Inferior Jacabsaw. V písomnostiach v 16. storočí sa uvádza pod maďarským názvom Alsowolya vo význame Nižná Voľa.

Z jej názvu je zrejmé, že dedinu založil šoltés Jakub s usadlíkmi podľa zákupného práva.

V 15. storočí boli vlastníkmi obce šľachtici z Prina, v prvej polovici 16. storočia Lobockovci a v druhej polovici mesto Bardejov.

Obec Nižnú Voľu v dejinách postihli dve veľké povodne, prvá v roku 1892 a druhá v júni 1989, najmä tá druhá spôsobila veľké materiálne a duševné škody obyvateľom obce (storočná voda).

V roku 1956 bola obec Nižná Voľa elektrifikovaná. Súkromné hospodárenie na pôde v obci bolo ukončené v roku 1975. Obdobie rokov 1973-1989 je obdobím rokov novostavieb, rastie vzdelanostná a kultúrna úroveň obyvateľov. Za uvedené roky boli vybudované: základná škola, kultúrny dom, hospodársky dvor s dvojbytovou jednotkou a najmä rozsiahla výstavba rodinných domov.

 

Kostol ako národná kultúrna pamiatka

Kostol Narodenia Panny Márie bol postavený v roku 1823 rímskokatolíckymi (v podiele 1/3) a gréckokatolíckymi (v podiele 2/3) veriacimi, je národnou kultúrnou pamiatkou. V obci takisto pôsobí spolok Únie žien alebo spolok Červeného kríža. V súčasnosti má obec necelých 300 obyvateľov.

(19:45, saris.eu.sk, DK)

 

Bilingvál-leták-1.jpg

Diskusia
Pridať komentár