Obec Stuľany trápili povodne i požiare, v minulosti ako Malá Koprivnica

286x
15. Január 2017

História a súčasnosť obce Stuľany

Video o obci Stuľany

 

Prvá písomná zmienka je z roku 1420. Územný majetok Stulian bol v druhej polovici 13. storočia súčasťou panstva Koprivnica, ktoré roku 1282 nadobudol zeman Ján zo Zádiela. Stuľany zostali vo vlastníctve Jánových potomkov aj v nasledujúcich storočiach, Jánov syn Mikuláš a Mikulášovi synovia už  v prvej polovici 14. storočia mali maďarskú prezývku Variú, teda Vrana.

Oni a ich potomkovia a dedičia používali  v 14. storočí v prídomku názov Kis Kapronza a v 15. storočí názov Stulian alebo názov Variufalua, je zrejmé, že oba maďarské názvy Stulian sa vzťahovali k tej istej dedine, teda k Stuľanom. Maďarský názov Kis Kaproncza v zmysle Malá Koprivnica naznačuje, že dedina Stuľany vznikla na koprivnickom majetku, a že je mladšou ako Koprivnica.

Z uvedených skutočností vyplýva, že Stuľany jestvovali pred 13. storočím. V Stuľanoch bol kostol, o ktorom je správa z roku 1543. Tunajší kostol vzhľadom na trvalý pobyt miestnych zemanov v tejto dedine možno predpokladať od polovice 14. storočia.

Stuľany zostali majetkom tunajších zemanov v 14. – 16. storočí, v druhej polovici 16. storočia časť dediny patrila aj zemanom Giarmaniovcom, Ormaniovcom a zemanom z Tročian, v roku 1427 boli tunajšie sedliacke domácnosti okrem richtárovej zdanené od 11 port, neskôr sa časť sedliakov odsťahovala, ďalší užívané pozemky stratili a upadli medzi želiarov.

Sídlisko v roku 1600 pozostávalo zo 16 poddanských domov, kostola, fary, zaiste aj školy, mlyna a kúrie miestnych zemanov. Koncom 16. storočia boli Stuľany stredne veľkou dedinou, okrem tunajších zemanov a osadenstva fary tu žili najmä poddanské domácnosti.

 

Začali sa stavať domy

V roku 1947 bol do obce zavedený elektrický  prúd a miestny rozhlas. V tomto období sa začali aj stavať rodinné domy. Po roku 1948 stúpla životná úroveň a s ňou vzrástol aj počet obyvateľov v obci.

K 31.12.1959 dosahuje počet obyvateľov v obci 531. V roku 1964 bolo v obci postavených už 117 domov a v roku 1965 - 120 domov. V roku 1969 bolo v obci 7 áut.

 

Aj povodne a požiare

Obec Stuľany postihlo aj niekoľko povodní. Prvá povodeň bola v roku 1860, druhá v roku 1895, tretia o 35 rokov neskôr v roku 1930. Vo všetkých prípadoch voda zaplavila obec do výšky 2 metrov. Prvý a druhý raz povodeň zobrala niekoľko stodôl a hospodárskych zvierat, ale po tretikrát nastali aj straty na ľudských životoch, kde sa utopili traja občania.

Ďalšia povodeň prišla aj v roku 1966, keď nastala prietrž mračien, voda zaplavila obec a priniesla so sebou aj množstvo napadaného ľadovca. Brala so sebou hydinu, drevo, studne a iný materiál. Stav vody bol iba o 10 cm nižší ako v roku 1930. Povodeň v obci narobila veľké škody v hodnote 500 000 Kčs. Obec postihlo aj niekoľko požiarov. Asi najväčší požiar bol v roku 1915, kedy zhorelo 8 domov a 8 hospodárskych budov. Požiar vznikol v čase 1. sv. vojny. O tri roky neskôr zhorelo 5 domov.

stuľany.jpg

 

V roku 1953 bol v obci zavedený prvý telefón , ktorý bol umiestnený v kancelárii MNV. V roku 1955 prvý raz začal premávať autobus cez obec po linke Giraltovce – Lopúchov. V rokoch  1962 - 1963 sa začalo s výstavbou obchodného domu. V jeseni roku 1970 bol postavený televízny vykrývač, ktorý mal zlepšiť televízny príjem pre obec Stuľany a Lopúchov.

 

Regulácia potoka a nové ihrisko

V roku 1975 sa začalo s reguláciou miestneho potoka a v roku 1976 regulácia potoka bola aj ukončená. V tomto roku sa začalo aj s výstavbou novej cesty Stuľany – Dukovce. V roku 1977 bol vybudovaný park okolo požiarnej zbrojnice. V roku 1978 bol vybudovaný park aj okolo miestneho potoka a bola obnovená zvonica.

V rokoch 1978-1984 si futbalisti sami vybudovali ihrisko a aj jeho oplotenie. V roku 1986 zasiahol blesk stodolu občana Jána Varguša, ktorá zhorela do tla. Bola urobená nová cesta na cintorín, cesta ku obytným domom, chodník k Materskej škole a oplotenie okolo MNV.

V roku 1985 nastala v živočíšnej výrobe zmena - doplnil sa chov hovädzieho dobytka. V roku 1990 sa obec odčlenila od JDR-Marhaň a začala samostatne hospodáriť ako PD-Stuľany, na čele s Andrejom Šestákom.  Družstvo malo 2 úseky -

1. Rastlinná výroba - vedúci Ján Sabol   2. Živočíšna výroba - vedúci Ján Paranič a Ján Kačmár. Vytvorila sa Demokratická únia Slovenského zväzu žien pod vedením p. Palšovej. S počtom 15 žien vznikla mužská a ženská skupina, ktorú sprevádzal Milan Marcinek.

V apríli 1991 bola dokončená verejnosprávna budova, od tohto roku sa kultúrna činnosť obce trochu oživila a začali sa usporadúvať tanečné zábavy či vystúpenia ženskej a mužskej skupiny. V roku 2000 oslávila obec výročie 1. písomnej zmienky a bola ukončená plynofikácia Základnej a Materskej školy.

Obec Stuľany má v súčasnosti 576 obyvateľov a 186 domov, z ktorých je toho času obývaných 145. Rozloha obce je 812 ha. V obci sa nachádza Materská škola, Základná škola 1. – 4. ročník, Rímsko-katolícky kostol, dva predajne potravín a rozličného tovaru, pohostinstvo a výroba a predaj pletených a háčkovaných výrobkov, úžitkových a dekoratívnych ozdôb. Obec má vybudovaný vlastný vodovod.

Jeho prvá etapa prác začala v roku 1989. V roku 1993 boli práce na vodovode ukončené. Vodojem má kapacitu 250 m3. V roku 1996 sa začalo s plynofikáciou obce. Plyn do obce bol spustený dňa 22.9.1998 o 15. 00 hod. V roku 2002 sa začalo s výstavbou nového rímsko-katolického kostola. V októbri 2007 bol otvorený a prevádzkovaný na č.d. 15 -SUNSET bar, ktorého majiteľom bol Pavol Varga zo Želmanoviec a  ktorý svoju činnosť ukončil v roku 2011.  V roku 2012 bola ukončená výstavba nového rímsko-katolíckeho kostola a dňa 09.09.2012 sa uskutočnila aj konsegrácia rímsko-katolíckeho kostola Panny Márie, ktorú celebroval košický arcibiskup J.E. Mons. Alojz Tkáč.

(18:55, obecstulany.sk, video: youtube)

 

banner.jpg

Diskusia
Pridať komentár