SZUŠ Pod Vinbargom pripravila program, ktorý zaujal všetkých

6x
15. Január 2017

Snehulienka v novom šate

snehulienka v novom šate (10).jpg

Predviedli sa aj divadelníci

 

Súkromná základná umelecká škola Pod Vinbargom ešte v závere roka 2016 pripravila Divadelno-tanečné predstavenie svojich žiakov pod názvom Snehulienka „v novom šate“.  Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch telocvične na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. Týmto veľkolepým predstavením sa s rokom rozlúčili žiaci a učitelia zušky.

Škola má za sebou už jedenásť rokov úspešnej práce. Vystúpenia, koncerty, výstavy, súťaže.

„Mali ste a naďalej budete mať možnosť vidieť našich žiakov a našich učiteľov na rôznych vystúpeniach v našej škole, na podujatiach organizovaných mestom, či inými organizáciami, na súťažiach, na vernisážach výstav. Našimi najväčšími projektmi je okrem každodennej poctivej práce s deťmi, žiakmi aj dospelými aj príprava vianočného a jarného programu, ktoré organizujeme pre žiakov materských a základných škôl a pre širokú verejnosť. Organizujeme aj okresnú výtvarnú súťaž "Čarovné jablko",  ale aj vystúpenia mladých tanečníkov a divadelníkov na samostatných predstaveniach či festivaloch,“ v krátkosti školu predstavil jej riaditeľ Dušan Rohaľ.

Žiaci pracujú pod vedením kvalifikovaných učiteľov, v príjemnej rodinnej atmosfére. V hudobnom odbore vyučujeme hru na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, zobcovej flaute,klarinete, bicích nástrojoch a aj spev, hru v hudobnej skupine. 

V tanečnom odbore sa venujeme klasickému tancu, modernému, ľudovému tancu aj hip-hopu. Vo výtvarnom odbore žiaci kreslia, maľujú, modelujú, venujú sa dekoratívnym činnostiam, výrobe keramiky, modelovaniu aj práci na hrnčiarskom kruhu, ale aj počítačovej grafike, či fotografii.

V literárno-dramatickom odbore sa s deťmi venujeme tvorivej dramatike, prednesu, konferovaniu, tvorbe krátkych divadelných útvarov aj samostatných predstavení.

(17:00, red, foto: SZUŠ)

 

Program formovanie postavy Ahoj Bardejov.jpg

1173
Diskusia
Pridať komentár