Malcov je najstaršou dedinou v okolí

289x
20. Január 2017

Jedinečná a pôsobivá lokalita

malcov.jpgObec Malcov je od dávnych čias rozložená v údolí Večného potoka a Veľkého rybného potoka. Na dolnom konci ich priberá riečka Topľa a putujú spoločne pod jej menom.

Obec Malcov sa nachádza na severovýchode Slovenska, patrí do Prešovského kraja, historicky je súčasťou Šariša, jeho severozápadnej časti s okresným mestom Bardejov.

Obec sa tiahne v dĺžke 3,7 kilometrov. Okolité vrchy dotvárajú nádhernú panorámu obce, ktorá sa rozprestiera na ploche 1894 hektárov. Zo severnej strany chráni obec Stoličná hora, ktorá je opradená povesťami. Z protiľahlej strany sa tiahne Veľká hora a Humbark.

Aj ďalšie lokality, napríklad Chodník, Veľké a Malé Rybné, Labašanky, sú vyhľadávané turistami, hubármi, poľovníkmi a obdivovateľmi prírody.

Každá lokalita je jedinečná a pôsobivá, či sú to brezové háje na Veľkej hore a Humbarku, hrabový les na Stoličnej hore, rozsiahle lúky a množstvo lesnej zveri. Z okolitých kopcov je nádherný výhľad na obec a jej okolie. Upúta nás aj urbanistická stránka obce, čo svedčí o pracovitosti a vkuse jej obyvateľov.

Kto pozná Malcov, vie, aký je nádherný v zime a dostatok snehu zaručuje veľký výber trás pre bežecké lyžovanie. Pre letné vychádzky si môžeme vybrať trasu pozdĺž Veľkého rybného potoka alebo kratšiu trasu popri Večnom potoku, ktorý vytvára zaujímavé zákutia, pripomínajúce horské prostredie s príjemným sviežim vzduchom a vôňou ihličnanov po jeho pravej strane. Z druhej strany rastie zmiešaný les a strmý breh, ktorý prechádza k vrcholu Stoličnej hory. Potok lemujú obrovské balvany, ploché pieskovce a miestami temné hlbočiny. Zurčanie a rozprávanie potoka vytvára obľúbené miesto pre rodinné stretnutia spojené s oddychom. Je to neďaleko, len v hornej časti obce. Šesť vysokých líp vie o tom všetko.

 

Z histórie

Malcov do roku 1338 patril uhorskému kráľovi. V roku 1338 z majetku hradu Šariš kráľ Karol Róbert daroval magistrovi Bartolomejovi, synovi Pongráca zo Spišských Poľanoviec, opustený kráľovský les „Malczow“, ležiaci medzi riekami Topľa a Malcov so sto usadlosťami, ktorý susedil s majetkom Rudolfa z Brezovice, Mičkbána z Pečovskej Novej Vsi a dedinou Kurov (Kuro). Mičbánov majetok v povodí Torysy, podľa metácietaxi peto.jpg z roku 1322 siahal až za Čergovské pohorie, do údolia Tople. Dôkazom toho je aj metácia Malcova z roku 1338. Majetok Malcova bol azda v čase feudálnej anarchie v Uhorsku spustošený, no z donácie je jasné, že tu išlo o veľkú, kultivovanú a nepochybne predtým osídlenú pôdu s veľkou dedinou Malcov. Preto sa rok 1338 uvádza ako rok prvej písomnej zmienky o obci Malcov.

Už v roku 1344 Bartolomej predal obec Malcov Petrovi z Korytného, ktorý si listinu v roku 1351 dal potvrdiť Ľudovítovi I. V tejto potvrdzovacej listine je ohraničená už aj ďalšia osada Hrabské (Grabow), ktorá vychádzajúc z názvu i rozsahu Malcova v roku 1338 vznikla na zvykovom práve vyčlenením z Malcova azda už pred 13. storočím. Na starší pôvod Malcova poukazuje aj existencia kráľovskej dediny Kurov v jeho susedstve, ktorej sa už v roku 1332 spomína farnosť. Malcov od roku 1338 patril zemanovi Bartolomejovi z Poľanoviec. Jeho syn ho vlastnil ešte v roku 1344, ale čoskoro pripadol kráľovi.

Ľudovít I. v roku 1353 alebo krátko predtým Malcov daroval šľachticovi Petrovi Poharusovi a tak sa stal súčasťou hradného panstva Kapušany. Kráľ Žigmund v roku 1410 (po vymretí zemanov z Malcova) daroval dediny Malcov, Venécia, Gerlachov spolu s hradným panstvom Kapušany Andrejovi z Koprivnice. Malcov patril v roku 1427 k najväčším dedinám v okolí, čo dokazuje portálny súpis, keď obec bola zdanená od 51 port.

Donáciou Vladislava v roku 1440 prešiel Malcov a okolité dediny do vlastníctva Šimona z Rozhanoviec. V nasledujúcich storočiach počet obyvateľov poklesol a podľa údajov z roku 1600 bolo v obci 41 obývaných domov, fara a škola. V poslednej štvrtine 15. storočia a v prvom decéniu 16. storočia bol Malcov v záložnej držbe mesta Bardejov. V nasledujúcich storočiach tu mali majetky šľachtici Kapyovci a Pulskovci.

Na základe historických poznatkov možno predpokladať, že tunajšie sídlisko jestvovalo už v 13. storočí, prípadne skôr. Isté je, že Malcov je najstaršou dedinou v okolí.

 

Čo a kedy?

1990 –

rekonštrukcia priestorov knižnice

1991 –

výstavba vodovodu a elektriny na cintoríne

1991 –

výstavba novej budovy požiarnej zbrojnice

 

asanácia starej budovy požiarnej zbrojnice

10. jún 1992 –

daný do užívania „Dom smútku“

1992 –

rekonštrukcia starej budovy MNV, zriadenie pekárne

1.nov. 1992 –

bol upečený 1. malcovský chlieb v novozriadenej pekárni upiekol ho pekár Jozef Ďurík

1995 –

asanácia budovy starého kultúrneho domu

1995 –

asanácia dreveného baraku pri ZŠ, v minulosti slúžil ako škola

1998, 1999 –

príprava a následné schválenie obecným zastupiteľstvom ŠTATÚTU OBCE, SYMBOLOV OBCE ( erb, pečať, vlajka)

5.august 2000 –

slávnostná vysviacka erbu obce a obecných insígnií v gréckokatolíckom chráme za účasti prešovského biskupa Mons. Jána Hirku

1. 4. 2003 –

začiatok výstavby telocvične

1. júl 2003 –

vydanie 1. pohľadnice Malcova pri príležitosti 665. výročia prvej písomnej zmienky o obci

20. 1. 2004 –

vydanie povolenia na užívanie budovy telocvične pri ZŠ

2005 –

výstavba kanálu Kurnac

2005 –

rekonštrukcia šatní a spŕch v budove TJ

2006 –

rekonštrukcia Domu smútku

8. 10. 2006 –

slávnostná posviacka Domu nádeje

(18:55, malcov.sk) 

 

Spoločnosť RatH interier, s. r. o. bola založená v roku 2008. Za dobu svojej existencie

sa na trhu presadila v oblasti zariaďovania interiérov bytov, domov a kancelárií.

Svojim zákazníkom poskytujeme komplexné služby od poradenstva a architektonického návrhu – aj priamo v domove zákazníka –

cez výber materiálov a jednotlivých modelov, až po dodávku a montáž

rath.png

Diskusia
Pridať komentár