Cenu primátora získal aj M. Tribus, V. Hudák a S. Hreha

83x
23. Január 2017

Cena primátora

ocenenie 1.jpg

Primátor B. Hanuščak ocenil M. Tribusa, V. Hudáka (v strede, cenu preberá jeho otec) a S. Hrehu

 

Pri príležitosti osláv 72. výročia oslobodenia mesta a okresu Bardejov udelil primátor mesta Boris Hanuščak čestné vyznamenanie za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov sedemnástim jednotlivcom a dvom subjektom. Slávnostné odovzdávanie Ceny primátora sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ na Radničnom námestí.

Cena primátora sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za činnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma i v zahraničí a osobám, ktoré sa pričinili o záchranu ľudských životov či o záchranu majetku mesta.

Predstavujeme vám prvé tri osobnosti, ktoré Cenu primátora získali:

 

Marcel Tribus – riaditeľ Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove

Riaditeľ, pedagóg, ale aj dlhoročný komunálny politik RNDr. Marcel Tribus získal Cenu primátora za celkovú odbornú a spoločenskú angažovanosť a erudovanosť, za dlhoročnú aktívnu prácu riaditeľa a pedagóga školy, ktorá si už dlhé roky drží vysoký kredit medzi strednými školami na Slovensku, za celkový intelektuálny rozvoj osobností a úspešnú výchovu a vzdelávanie mladých ľudí, z ktorých mnohí nachádzajú uplatnenie na dôležitých postoch nielen doma, ale aj v zahraničí.

Ďalej za aktívnu mimoškolskú činnosť najmä za rozvoj a napredovanie Klubu biatlonu pri Gymnáziu, ktorý pod jeho vedením dosahoval výborné výsledky na rôznych súťažiach v okrese, ale aj ďaleko za jeho hranicami. Členmi tohto klubu neboli len študenti gymnázia, ale aj žiaci základných škôl, iných stredných škôl a študenti vysokých škôl. Marcel Tribus bol aj výborným školiteľom a poradcom študentom, ktorí sa upísali biológii. Jeho zverenkyne na krajských a celoslovenských olympiádach získali popredné miesta, ba dokonca úspešne reprezentovali Bardejov na prehliadke vedeckých prác v španielskej Barcelone.

 

Vazil Hudák – podpredseda Európskej investičnej banky

Medzinárodné vzťahy ukončil na Štátnom inštitúte v Moskve a medzinárodné právo na Karlovej univerzite v Prahe. V relatívne mladom veku pôsobil v rôznych funkciách na rôznych dôležitých postoch. Z najznámejších môžeme spomenúť funkciu štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky, neskôr funkciu Ministra hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako splnomocnenec vlády SR pre vyjednávanie rozpočtu EÚ.

Vazil Hudák získal Cenu primátora mesta za nezištnú všestrannú pomoc a podporu mestu Bardejov, za osobnú angažovanosť pre veci verejné a významný podiel zviditeľnenia mesta Bardejov, za šírenie dobrého mena a propagáciu mesta doma a vo svete.
Cenu prevzali rodičia oceneného, ktorý sa z dôvodu pracovných povinností ospravedlnil listom.

 

Stanislav Hreha – riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Získal Cenu primátora mesta Bardejov ako výraz úprimného poďakovania, úcty a uznania za aktívny prístup, osobnú angažovanosť, dlhoročnú spoluprácu s mestom Bardejov pri rozširovaní, úpravách a rekonštrukciách vodovodných a kanalizačných prác v Bardejove a jeho častiach.

(19:05, red, foto: Fotošot)

 

fotošot.jpg

Diskusia
Pridať komentár