Primátor ocenil Havrillu, Havelkovú i Hoška

32x
26. Január 2017

Primátor udeľoval ceny

16143542_694347427411022_6445371194456573709_o.jpg

Sprava: Hoško, Havelková, Havrilla

 

Pri príležitosti osláv 72. výročia oslobodenia mesta a okresu Bardejov udelil primátor mesta Boris Hanuščak čestné vyznamenanie za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov sedemnástim jednotlivcom a dvom subjektom. Slávnostné odovzdávanie Ceny primátora sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ na Radničnom námestí.

Cena primátora sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za činnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma i v zahraničí a osobám, ktoré sa pričinili o záchranu ľudských životov či o záchranu majetku mesta.

Predstavujeme vám ďalšie tri osobnosti, ktoré Cenu primátora získali:

 

Andrej Havrilla – primár Rádiologického oddelenia NsP sv. Jakuba v Bardejove

Získal tohoročnú Cenu primátora za významný podiel na príprave a spracovaní koncepcie rozvoja zdravotníctva v Prešovskom kraji. Pod Vaším vedením bolo v roku 1999 zriadené v bardejovskej nemocnici prvé pracovisko počítačovej tomografie (CT) a došlo k veľkým 16177463_694344057411359_7285634429991850111_o.jpgtechnickým zmenám na pracoviskách rádiologického oddelenia. Za veľký podiel na zriadení prvého digitálneho mamografického pracoviska a na zabezpečení najmodernejšieho prístroja magnetickej rezonancie.

Za nezmazateľnú účasť na spracovaní a realizácii projektu na transformáciu nemocníc Prešovského samosprávneho kraja. Za výnimočné organizačné schopnosti pri organizovaní odborných podujatí na miestnej, regionálnej, republikovej, ale aj medzinárodnej úrovni. Andrej Havrilla sa výrazne podieľa aj na práci Lekárskej komory nielen na miestnej úrovni, ale aj v jej republikových orgánoch. Je členom výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti v Bratislave.

 

Klára Havelková

Získala Cenu primátora mesta Bardejov za významný celoživotný prínos do rozvoja farmácie v Bardejove i v rámci Slovenskej republiky a za odbornú erudovanosť a etablovanie súkromného lekárnictva. Lekárne, v ktorých v Bardejove pracovala, sa rýchlo vypracovali medzi vyhľadávané farmaceutické zariadenia. Sústavne študovala a sledovala vývoj vo farmaceutickom priemysle. Veľmi často sa lekáreň pod jej vedením stala miestom praxe pre študentov farmácie.

 

Cenu získal aj Tribus, Hudák a Hreha:

http://ahoj.tv/clanok/cenu_primatora_ziskal_aj_m_tribus_v_hudak_a_s_hreha.html 


Milan Hoško – náčelník Mestskej polície v Bardejove

Pomáhať a chrániť je cieľom a poslaním každého policajta, a to sa stalo aj celoživotným krédom oceneného. Milan Hoško, náčelník Mestskej polície, predtým riaditeľ Okresnej polície v Bardejove, si prevzal Cenu primátora mesta za aktívny podiel na rozvoji, formovaní a fungovaní mestskej polície, za dlhoročnú odbornú a koordinovanú prácu a všestrannú pomoc pri ochrane občanov, ich bezpečia a ochrane materiálnych hodnôt.

(16:25, red, foto: Fotošot)

 

fotošot.jpg

Diskusia
Pridať komentár