Veci sa dajú riešiť smerom dopredu s pohľadom do budúcnosti

17x
30. Január 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 4/2016

Aj o územnom plánovaní mesta Bardejov

Konferencia sa uskutočnila v Hrubej bašte.JPG

Konferencia sa uskutočnila v Hrubej bašte

 

Mestá sú tvorené ľuďmi a pre ľudí. Akú úlohu môžu hrať občania mesta pri jeho tvorbe a aké predstavy majú o svojom meste? Aké výzvy a problémy čakajú Bardejov v budúcnosti? Aj na tieto otázky sa zamerala lokálna konferencia Vízie pre Bardejov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Hrubej bašty ešte v závere augusta pod záštitou viceprimátora Vladimíra Savčinského.

Trojdňový program odštartoval inšpiratívny hosť, primátor Trenčína Richard Rybníček. Hovoril o procese územného spracovania v meste Trenčín, kde sa v roku 2014 uskutočnila medzinárodná urbanistická súťaž Trenčín – mesto na rieke. V Bardejove sa podelil o svoje skúsenosti s územným plánovaním a predstavil svoju víziu spravovania mesta.  

V prostredný deň konferencie sa slova ujal organizátor Miloslav Olejár, ktorý hovoril o územnom plánovaní mesta Bardejov, o odpadovom hospodárstve informoval Alex Starinský. Význam zelenej infraštruktúry v sídlach prezentoval Peter Demčko, o stave občianskej spoločnosti hovoril Jozef Jarina. Adam Dzamba predstavil občiansku participáciu v procese tvorby verejných priestorov.

 

Mesto a voda

Posledný deň patril téme Mesto a voda. Michal Kravčík prítomných občanov zaujal, keď hovoril o udržaní vody v krajine, Martina Paulíková prezentovala rieky ako súčasť živých miest. Peter Beleš informoval o úpravách vodných tokov a ich dopadov na ichtyofaunu. Viera Tipulová a Ľubomír Augustínsky prezentovali alternatívnu protipovodňovú ochranu rieky Topľa. Zároveň na konferencii boli prezentované aj tri architektonicko – urbanistické riešenia revitalizácie rieky Topľa. Všetky tri boli vystavené a dve z nich boli aj odprezentované. Prezentácie sa zúčastnil aj architektonický ateliér A-typ (architekt Vladimír Kačala a architektka Romana Mlynáriková).

Lokálna konferencia Vízie pre Bardejov bola určená hlavne širokej verejnosti a poslancom mestského zastupiteľstva. „Minuloročná konferencia sa niesla v téme územného plánovania, chceli sme do určitej miery nadviazať práve na tú minuloročnú, kde bol spomenutý príklad z Trenčína, takisto aj význam pána Rybníčka pri týchto procesoch v tomto plánovaní. Preto sme tieto veci chceli počuť aj z pohľadu koordinátora, na pozícii primátora. Bolo to veľmi zaujímavé a inšpiratívne vystúpenie,“ povedal organizátor vízii Miloslav Olejár.

 

Diskusia ako nástroj demokracie

Cieľom bolo zapojiť verejnosť do tvorby mesta a napomôcť vytvoreniu dialógu medzi aktívnymi občanmi a samosprávou mesta. Diskusia je totiž často tým najlepším nástrojom demokracie pri hľadaní najvhodnejších riešení. „Chceli sme dať priestor aj miestnym odborníkom z rôznych oblastí. Mali sme témy, ktoré súviseli s územným plánovaním, napríklad zeleň, odpady, územné plánovanie, ale aj participácia miestnych ľudí. Na záver konferencie sme zvolili tému, ktorá je pre mesto Bardejov aktuálna skrz protipovodňového opatrenia,“ predstavil aj tretí deň M. Olejár. „Mali sme troch významných, aktívnych odborníkov z tejto oblasti. Počúvali sme, ako sa dajú veci riešiť smerom dopredu s pohľadom do budúcnosti a aké princípy sa pri tom dajú využiť. Nielen v oblasti samotného protipovodňového múru, ale pozreli sme sa to na komplexnejšie.“

Organizátori zo združenia bardejovizie.sk pripravujú z celej konferencie aj výstup, písomný i audiovizuálny. Pozvánky dostali aj všetci poslanci, no účasť zástupcov občanov vysoká nebola. „Mali sme pocit, že ich to môže zaujať, je to o meste, o plánovaní. Potešilo by nás, ak by bolo viac poslancov, predsa viac hláv, viac rozumu, väčšia diskusia. Veríme však, že na treťom ročníku konferencie záujem stupne a budeme diskutovať aj s poslancami,“ dodal M. Olejár.

(17:30, red)

 

autoumyvaren (1).jpg

 autoumyvaren (2).jpg

Diskusia
Pridať komentár