Jednou z možností je aj úprava mosta Pod Vinbargom

6x
31. Január 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 5/2016

Jednou z možností je aj úprava mosta Pod Vinbargom

Str. 13 - Úpravou by v budúcnosti mohol prejsť aj most Pod Vinbargom.JPG

Úpravou by v budúcnosti mohol prejsť aj most Pod Vinbargom

 

Pred časom sa v Hrubej bašte uskutočnil druhý ročník lokálnej konferencie pod názvom Vízie pre Bardejov. V predchádzajúcich článkoch sme vám priniesli ďalšie výstupy a nechýbal ani článok na tému Mesto a voda. Na konferencii si prednášku pripravil vodohospodár Michal Kravčík a zameral sa na tému Udržanie vody v prírode. V Hrubej bašte, kde sa druhý ročník konferencie konal, hovoril aj o protipovodňovom múre na rieke Topľa.

M. Kravčík okrem iného spomínal, že technické riešenie múra je viac problémové ako dokážeme vnímať. Opýtali sme sa aj vedenia mesta, ako vníma aktuálnu situáciu pri rieke. „Riešenie protipovodňovej ochrany v okolí rieky Topľa je, mám už taký pocit, umelo živený proces neustáleho udržiavania negatívnych pocitov istou skupinou ľudí, aby sa prekrylo to pozitívne, čo sa v meste deje. Posledný krát opakujem. Takéto projekčné a stavebné riešenie bolo na základe predchádzajúceho posudzovania navrhnuté odborníkmi na vodné stavby a preto predpokladať, že múr, ktorý má chrániť, by mal byť nebezpečný, považujem minimálne za zvláštne,“ hovorí vedúci kancelárie primátora mesta Bardejov Jozef Guliga.

Kravčík problém vidí aj v premostení Pod Vinbargom, kde sa podľa jeho slov most stáva prekážkou pri návale vody. Plánuje mesto v tomto smere nejakú úpravu, resp. mal by sa most nadvihnúť? A aká je momentálna situácia s pokračovaním druhej etapy výstavby ochrany pred povodňami? „Sme si vedomí, že zatiaľ ide iba o vyriešenie časti problematického úseku a aj preto sa hneď po ukončení tejto etapy začalo s prípravou novej. Jednou z úvah je aj úprava mosta Pod Vinbargom. Všetko je v rovine príprav a zabezpečovania zdrojov financovania. Viete, takáto stavba sa nedá pripraviť a realizovať zo dňa na deň.  Ale musím povedať aj to, že neustále, účelové spochybňovanie prvej etapy tou istou skupinou ľudí, ktorí sú odborníkmi na všetko, naše pozície v prípravnej fáze nijako neuľahčuje. V iných mestách by niečím takým boli nadšení a brali by to všetkými desiatimi. Ale to môže objektívne posúdiť najmä človek, ktorý zažil povodne a ich následky na vlastnej koži,“ pokračuje asistent primátora.

J. Guliga dodal, že mesto robí všetko pre to, aby boli pri prvej etape dokončené aj všetky detaily. „Toto je téma, ktorú pravidelne komunikujeme aj na zasadnutiach zastupiteľstva. Takýto prísľub sme dali už v čase prípravy prvej etapy výstavby protipovodňovej ochrany, teda je to iniciatíva samosprávy a my na tom intenzívne pracujeme a už v budúcom roku začneme s konkrétnymi projekčnými prácami.“

(19:20, red)

tvoj den.jpg

Diskusia
Pridať komentár