Dodnes v Hervartove vyrábajú kvalitný ručne štiepaný šindel

15x
04. Február 2017

História a súčasnosť obce Hervartov

hervartov oltar S.jpgObec Hervartov sa rozprestiera na východnom svahu pohoria Čergov. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1406, pravdepodobne však vznikla už v 11. storočí. V stredoveku patrila panstvu Hertník, neskôr mestu Bardejov. V 17. storočí tu vznikla skláreň, čo sa odzrkadlilo i v motíve obecných symbolov. Hervartov patrí medzi živé skvosty šarišskej ľudovej kultúry.

V minulosti sa popri poľnohospodárstvu darilo viacerým remeslám a to najmä tesárstvu, ovčiarstvu, korytárstvu a šindliarstvu. Hervartovské šindle pokrývali strechy v širokom okolí, najmä v stredovekom Bardejove. Dodnes v Hervartove vyrábajú kvalitný ručne štiepaný šindel a nemajú núdzu o zákazky.

Sakrálnou dominantou obce je rímskokatolícky chrám zasvätený sv. Františkovi z Asissi. Drevená gotická stavba pochádza z 15. storočia a jeho architektúra sa zachovala až do dnešných čias. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

V obci sa zachovalo aj niekoľko drevených sypancov zo začiatku 20. storočia. V minulosti slúžili k uskladneniu obilia, no i dnes sa osvedčili ako vhodné skladovacie priestory. Najväčší stavebný rozmach zaznamenávala obec v polovici 20. storočia, kedy došlo k výstavbe základnej školy, ako aj k rekonštrukcii Materskej školy. V tomto období vyrástla prístavba kultúrno-správnej budovy a požiarna zbrojnica.

V 90-tych rokoch sa začalo s výstavbou moderného kostola. Nový rímskokatolícky chrám je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Jeho súčasťou sa stal i dom nádeje. Vďaka viacerým kultúrnym jedinečnostiam v obci ako aj prírodným krásam jej okolia sa Hervartov orientuje smerom k rozvoju cestovného ruchu. V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom tu vznikol objekt služieb cestovného ruchu.

Hervartovčania sú známi svojím aktívnym vzťahom ku športu a kultúre. Pôsobí tu viacero občianskych spolkov, ktoré napomáhajú udržiavať tradície, ako aj rozvíjať nové smery v oblasti športu a kultúry. 

 

Súčasnosť

Dominantou obce Hervartov je v súčasnosti drevený gotický kostolík sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný spolu s ďalšími drevenými chrámami východného Slovenska do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V ochrannom pásme kostolíka sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky - sýpky. V spolupráci s ich vlastníkmi prebieha postupne rekonštrukcia týchto stavieb z dotácií Ministerstva kultúry SR. Pri kostolíku bol vybudovaný objekt služieb cestovného ruchu financovaný zo združenej investície VÚC Prešov a obce Hervartov.

Obec sa neustále rozvíja a skrášľuje. Za posledné obdobie boli získané finančné prostriedky zo štátnych dotácií a z eurofondov.

(10:35, DK)

 

GAS december 2016.jpg

Diskusia
Pridať komentár