Hanuščak ocenil aj Pavličkovú, Šothovú a Jurečkovú

25x
04. Február 2017

Ceny primátora rozdané

16112825_694346497411115_5415085010503205759_o.jpg

Primátor zapózoval spolu s ocenenými ženami

 

Pri príležitosti osláv 72. výročia oslobodenia mesta a okresu Bardejov udelil primátor mesta Boris Hanuščak čestné vyznamenanie za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov sedemnástim jednotlivcom a dvom subjektom. Slávnostné odovzdávanie Ceny primátora sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ na Radničnom námestí.

Cena primátora sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za činnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma i v zahraničí a osobám, ktoré sa pričinili o záchranu ľudských životov či o záchranu majetku mesta.

Predstavujeme vám ďalšie tri osobnosti, ktoré Cenu primátora získali:

 

Anna Pavličková

Získala cenu primátora mesta za celoživotnú pedagogickú činnosť v predškolských zariadeniach, za vykonanú prácu v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v našom meste. K šíreniu dobrého mena materskej školy prispievala organizovaním rôznych aktivít a podujatí, ktoré oslovovali deti i rodičovskú verejnosť. Svojou prácou a organizačnými schopnosťami v dlhoročnej riadiacej funkcii v materskej škole dôstojne reprezentovala mesto na verejnosti.

 

Terézia Šothová

Získala Cenu primátora mesta za celoživotnú pedagogickú a mimoškolskú činnosť, za výchovu, vzdelávanie a formovanie najmladšej taxi peto.jpggenerácie. Svoj produktívny život venovala práci najušľachtilejšej a najzáslužnejšej – výchove a formovaniu mladej generácie. Zverené úlohy si vždy plnila svedomito a zodpovedne. Pozitívne sa hodnotili jej teoretické vedomosti a bohaté pedagogické skúsenosti, ktoré v plnej miere využívala vo výchovno-vzdelávacom procese, kde dosahovala veľmi dobré výsledky.

Počas pedagogickej praxe, ktorá trvala 37 rokov sa angažovala v záujmovej umeleckej a ostatnej mimoškolskej činnosti. Touto prácou výrazne ovplyvnila umelecký, estetický a citový život mnohých mladých ľudí. Svojimi tanečným vystúpeniami reprezentovala nielen mesto, okres, ale aj celý Východoslovenský kraj. Pravidelne sa zúčastňovala okresných, krajských a celoslovenských súťaží, kde získala popredné umiestnenia. Za svoju prácu bola viackrát ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov. V roku 1980 je bol udelený čestný titul – „Vzorný učiteľ“.

 

Helena Jurečková

Získala Cenu primátora mesta za aktívnu a nezištnú prácu v ženskom hnutí, najprv to bola Okresná organizácia Únie žien Slovenska a od roku 2005 je nielen aktívnou členkou, ale aj funkcionárkou Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska so sídlom v Bardejove. Dlhé roky bola neoddeliteľnou súčasťou všetkých atletických pretekov v meste, neraz ako rozhodkyňa. A čo ešte prezradíme na pani Jurečkovú? Mnoho rokov pomáha svojimi odbornými schopnosťami aj Rybárskemu zväzu v Bardejove.

(18:05, red, foto: Fotošot)

 

fotošot.jpg

Diskusia
Pridať komentár