Žiaci pripravili zaujímavú prezentáciu obohatenú obrázkami

7x
05. Február 2017

Čo znamená slovo mier?

SAM_8792.JPG

Žiaci prezentovali

 

V poslednom období viac ako doteraz cítiť potrebu opätovne sa vracať k  našej histórii, k vojnovým útrapám našich predkov, ich obetám i hrdinstvu vedúcich k tomu, aby ďalšie generácie, vrátane tej dnešnej, mohli žiť v mieri. Nezáujem o minulosť predovšetkým u mladých ľudí či jej vlastná nesprávna interpretácia môže mať (ak už aj nemá) negatívny dopad.

Ťažko povedať, či je to slabý hodnotový základ, snaha šokovať extrémnymi výrokmi a činmi či „iba“ vzdor voči súčasnej spoločenskej i politickej situácii. Potrebné je však hľadať všetky spôsoby, ktorými možno demonštrovať, čo predchádzalo nášmu terajšiemu životu v mieri.

Týmto smerom sme sa v rámci januárového tematického vyučovania intelektovo-nadaných žiakov z 1.D na ZŠ na Komenského ul. v Bardejove začali uberať aj my.  Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Bardejova sme opatrne a veku primerane načrtli tému druhej svetovej vojny. Keďže sú to deti prirodzene bádavé a všímavé, istú predstavu od svojich rodičov i prarodičov už mali, tak sme na ňu iba nadviazali v rozpravách počas pravidelných ranných komunít a jej podobu stvárnili aj výtvarne.

 

Viac priestoru na diskusiu

Nasledovali základné fakty, nie však mentorovaním učiteľa, ale využitím prvkov tzv. rovesníckeho vzdelávania. Nechali sme podať túto tému  piatakov, s ktorými malých prvákov spája intelektové nadanie a teda aj akási hĺbavosť v témach, ktorým sa v učebných osnovách na diskusiu nedostáva veľa priestoru.

Pod odborným vedením triednej pani učiteľky Eriky Baldovičovej na princípe učenia  „peer to peer“ (rovného s rovným) žiaci pripravili zaujímavú prezentáciu obohatenú obrázkami a animáciami pre porozumenie. Každý piatak prvákom vysvetľoval istú časť témy, pričom celkovo odzneli veku prispôsobené informácie zacielené na časové zaradenie vojny, štáty vo vojne, postup nemeckých vojsk, priebeh oslobodzovania, symboly, bojová technika ale aj súčasné medzinárodné subjekty dohliadajúce na mier. Keďže dôležitá je spätná väzba, v závere si piataci pripravili aj kvíz s otázkami, ktorých skvelý výsledok dokázal, že vklad piatakov na neľahkú tému čo do obsahu i spracovania, bol naozaj prínosný.

 

Precítili atmosfóru

Naše tematické vyučovanie výborne doplnil zážitkový model ukážok oslobodzovania v hradobnej priekope, ktoré žiaci spolu s rodičmi „precítili“ a obraz vojny sa postupne vyskladal do celkovej, zatiaľ iba prváckej, mozaiky. Z tohto bodu bol už len schodík k tomu, aby žiaci po predstave vojny pristúpili k rozlúšteniu na prvý pohľad jednoduchej otázky: Čo znamená mier? S diktafónmi v ruke ako malí redaktori vyspovedali prváci svojich  rodičov, starých rodičov i súrodencov, aby sa z toho najdôveryhodnejšieho zdroja dozvedeli synonymá slova, ktoré je aj v dnešných časoch v mnohých krajinách sveta neznámym pojmom.

 

So zatajeným dychom sme počas vyučovania počúvali výpovede našich blízkych, aby sme si napokon uvedomili, že mier je tým, čím práve žijeme. Na papierových bielych holubiciach – symboloch mieru, môžete nájsť pred našou triedou výsledný odkaz vnímavých prvákov: stav bez boja, pokoj, kľud, život bez strachu, v pokoji chodiť do školy, hrať sa na ihrisku, ísť do prácebez obáv, no aj dôležité posolstvo budúcnosti: mať rád ľudí okolo seba.

Možno netreba podľahnúť tlaku spoločnosti, médií či rôznych inštitúcií v zmysle neustáleho poukazovania na vinníka zabudnutia. Možno stačí do každodenných rozhovorov s našimi deťmi začleniť aj také témy, ktorých hodnota by mala byť v našich životoch prioritou. A začať môžeme jednoduchou otázkou: Čo znamená slovo mier?

(15:50, A. Tribusová)

 

Gymnázium Leonarda Stöckela

Bilingvál-leták-2.jpg

1193
Diskusia
Pridať komentár