Kláštorný park dostal druhú tvár

126x
06. Február 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 4/2016

V areáli sa plánuje dobudovať malá kaviareň - čajovňa

Pohľad na Kláštorný park zhora.JPG

Pohľad na Kláštorný park zhora

 

Príbeh Občianskeho združenia Náš Bardejov sa začal písať v roku 2012. Traja priatelia začali oživovať svoj sen urobiť niečo, čo by potešilo ich a možno by prinieslo trocha dobra i pre ostatných Bardejovčanov a návštevníkov nášho mestečka. Na začiatku sme stáli v kláštornej záhrade, ktorá bola zarastená krovím a drevinami do takej výšky, že prvý traktor, ktorý začínal čistiace práce sa v tej húštine doslova stratil.

Deň po dni, mesiac po mesiaci sa areál kláštora postupne menil  a odkrýval mestu svoju krajšiu tvár. V priebehu tých štyroch rokov sme urobili množstvo dobrovoľníckej práce, pomohlo nám množstvo darcov z nášho regiónu a získali sme niekoľko grantov. Dnes môžu návštevníci areálu stráviť pokojné chvíle v novovybudovanom Kláštornom parku  obklopení zeleňou, kostolíkmi, baštami a hradbami, posedieť si na lavičke pri dobrej knihe, alebo len tak relaxovať a nasávať atmosféru, podľa nás, jedného z najkrajších kútov na Slovensku.

 

Vybudovať malú kaviareň - čajovňu

Stále sme však iba na začiatku nášho poslania. V obnove areálu Kláštorného parku chceme pokračovať. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom pripravujeme štúdiu pre využitie územia v časti medzi budovou kláštora a kláštornou baštou. Chceme dobudovať v areáli malú kaviareň - čajovňu tak, aby návštevníci parku mohli využiť malé občerstvenie a samozrejme i sociálne zariadenie, ktoré dnes v Kláštornom parku veľmi chýba.

Popri obnove okolia  je samozrejme veľmi dôležité myslieť i na obnovu budovy kláštora, kláštornej bašty a mestského opevnenia, ktoré lemuje hradobnú priekopu (dnešný park) z oboch strán. Toto sú investične veľmi náročné ciele a naše združenie samotné nemá pri veľkých grantových schémach mnoho šancí na úspech. Do tejto reality takpovediac vstúpil primátor mesta Bardejov a ponúkol nám možnosť spolupráce, jednak pri obnove opevnenia a do budúcna taktiež pri grantoch na obnovu budovy Františkánskeho kláštora. Toto gesto spolupráce sme - spoločne s vlastníkom všetkých nehnuteľností - Rehoľou menších bratov Františkánov, veľmi uvítali a vidíme v tom jedinečnú šancu obnoviť kláštor, baštu a mestské hradby. Po obnove by vznikol absolútne unikátny priestor prepojený cez bývalú vodnú priekopu s tridsiatkovým hradom na Rhodyho ulici, kde dnes prebieha rozsiahla rekonštrukcia. Bardejovčania a turisti by získali úplne nové dimenzie pohľadov a prechádzok po našom meste, ktoré by sa dalo celé obísť po vodnej priekope a vychutnávať si tak jeho čaro z inej perspektívy.

 

Po obnove by vznikol absolútne unikátny priestor prepojený cez bývalú vodnú priekopu       Peter Štalmach

 

Toto bude určite lákadlom taktiež pre všetkých našich priaznivcov, s ktorými sa pravidelne stretávame každú tretiu nedeľu v mesiaci na Bardejovských potulkách. Toto jedinečné poznávanie vlastného mesta prostredníctvom sprievodcu prináša už 7. rok radosť nám i ostatným Bardejovčanom a návštevníkom nášho mesta. Hlavou potuliek a ich hlavným sprievodcom je Peter Harčar, uznávaný archeológ a veľký lokálpatriot. O tom, že Bardejovské potulky majú svoj cveng, svedčia nielen naši stáli návštevníci, z ktorých mnohí predčia znalosťami o svojom meste aj uznávaných odborníkov, ale i početné pravidelné návštevy na potulkách z okolitých miest nášho regiónu. 

(19:50, P. Štalmach, Náš Bardejov)

 

Moderná Gymnastika 1.jpeg

Diskusia
Pridať komentár