Gymnázium Leonarda Stöckela otvorilo dvere pre žiakov základných škôl

55x
12. Február 2017

ahoj reklama február 17.jpg

 

Deň otvorených dverí

gls dod (3).jpg

Do školy zavítali hlavne deviataci zo ZŠ

 

Gymnázium Leonarda Stöckela patrí k najpopulárnejším stredným školám v meste Bardejov. Jeho história siaha až do 14. storočia, kedy vznikla bardejovská mestská škola. Po historickom vývoji mesta a mnohých zmenách politických režimov, menila svoju podobu aj škola, až jej bol napokon v roku 1994 udelený čestný názov GLS, podľa bardejovského rodáka, pedagóga, vzdelanca a spisovateľa, Leonarda Stöckela.

Ten bol rektorom školy v Bardejove dvadsaťjeden rokov a napísal aj jej školský poriadok, ktorý je najstarším pedagogickým dokumentom 16. storočia. 

Začiatkom februára sa škola zorganizovala Deň otvorených dverí. Počas dňa na gymnázium zavítali desiatky prevažne deviatakom zo základných škôl, aby si školu obzreli osobne. Nechýbala prezentácia školy, predmetov i učiteľov. 

V súčasnosti vyučuje na gymnáziu približne štyridsaťsedem skúsených pedagógov.  Prvé dva roky študujú žiaci štandardnú výučbu klasických predmetov. V treťom a štvrtom ročníku si vyberajú voliteľné predmety podľa svojej orientácie na maturitné predmety alebo podľa budúcich prijímacích pohovorov na vysoké školy. Na výber majú okrem rozšírených hodín jazykovej výučby napríklad fyziku pre medikov, seminár z dejín umenia, geopolitický seminár, právo na každý deň, psychológiu, ekonomiku, deskriptívnu geometriu a mnohé ďalšie. Tento systém umožní žiakom vyhnúť sa predmetom, ktorý nesúvisí s ich profesijnou orientáciou.  

Pre mladých ľudí dôležitým faktorom pri výbere nielen vysokej, ale aj strednej školy, je možnosť absolvovať aspoň časť štúdia v zahraničí. Preto sa pri svojom výbere často krát riadia aj tým, či má daná škola nadviazanú medzinárodnú spoluprácu, a ak áno v akých krajinách.

Žiaci sa na týchto výmenách zúčastňujú na vyučovacích hodinách, pozerajú ako sa v škole vyučuje a bývajú v hosťovských rodinách, rozprávajú teda cudzím jazykom počas celého pobytu v zahraničí, nielen v škole. To isté ponúka GLS aj zahraničným študentom, ktorí prichádzajú do Bardejova a spoznávajú Slovensko, jeho históriu, kultúru a tradície. Výmennými pobytmi sa kontakt medzi žiakmi mnoho krát nekončí. Priateľstvá, ktoré takto vznikajú majú dlhšiu životnosť a žiaci sú medzi sebou v kontakte aj neskôr, opäť je teda príležitosť na precvičovanie cudzieho jazyka bezplatne a mimo školského prostredia.

GLS ponúka rozsiahlu školskú knižnicu. Knižničný fond pozostáva z vyše 12 000 kníh v slovenskom, anglickom, francúzskom, ruskom a ukrajinskom jazyku. Súčasťou je aj bohatá anglická knižnica. Ďalším zdrojom informácií sú odborné časopisy, CD a DVD. Databáza médií je prostredníctvom online katalógu prístupná v rámci školskej počítačovej siete i v rámci internetu.

Okrem školskej knižnice je žiakom k dispozícii aj rôznorodá mimoškolská činnosť. Záleží len na žiakoch, aké majú záujmy a k čomu vo svojom voľnom čase inklinujú.

Novinkou vo vyučovaní GLS je bilingválne vyučovanie.

Predmety vyučujú jazykári, teda učiteľ musí mať svoj predmet v kombinácii s angličtinou a potom sú to predmety angličtiny. Žiaci sa teda neučia angličtinu klasicky.

Ak sa chcú deviataci dostať práve do bilingválnej triedy, okrem prijímacích testov zo slovenčiny a matematiky, sa musia pripraviť aj na tie z angličtiny. Ak by sa bilingválna výučba uchytila a v Bardejove sa presadil aj druhý jazyk, tak na GLS by do úvahy prichádzala nemčina, ale zatiaľ je to otázka ďalekej budúcnosti. 

(18:30, red, foto: GLS)

 

pizza_roberto (2).jpeg

 

 

1198
Diskusia
Pridať komentár