Lyžiarsky kurz prebiehal v uvoľnenej a priateľskej atmosfére

13x
15. Február 2017

Lyžiarsky kurz  – Litmanová  2017

zs pod vinbargom.jpg

Žiaci sa vybrali na lyžiarsky kurz do Litmanovej 

 

41 žiakov 7. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove absolvovalo lyžiarsky kurz od 6.2.2017 -  10.2.2017 na lyžiarskych svahoch v Litmanovej a s ubytovaním v Ľ. Kúpeľoch.

Milovníci lyžovania z radov žiakov a učiteľov sa tešili na túto už rokmi obľúbenú športovú akciu. Lyžiarsky kurz prebiehal v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Cieľom kurzu bolo získať pre tento zimný šport čo najviac žiakov, vzbudiť záujem o lyžovanie, zalyžovať si, zabaviť sa, stráviť týždeň v horách, vštiepiť žiakom správne návyky a motorické zručnosti, na ktoré sa dá v ďalšom zdokonaľovaní nadviazať.

Začiatočníci si osvojili základné lyžiarske zručnosti a vedomosti na úrovni bezpečného pohybu na lyžiach v nenáročnom teréne a pokročilí lyžiari sa zdokonaľovali v lyžiarskej technike so zvládaním základov carvingového lyžovania. Teoretické vedomosti boli zamerané na pravidlá správania sa na zjazdovkách, pravidlá jazdy na vleku, pravidlá správania sa pri stretnutí so snežným vozidlom a na označenie zjazdoviek a tratí.

Poďakovanie patrí vedeniu školy, zvlášť pani riaditeľke Mgr. Milene Kravcovej, ktorá podporuje na škole športové aktivity žiakov a vďaka jej záujmu a ústretovosti sa tento lyžiarsky kurz mohol zrealizovať.

Inštruktori kurzu: Mgr. J. Krochta, Dipl. sestra K. Čepigová, Mgr. P. Vasilega, Mgr. E. Gajdár, a PaedDr. J. Senaj sa podieľali na bezproblémovom priebehu akcie a svojimi teoretickými poznatkami a praktickými skúsenosťami prispeli k splneniu samotného cieľa kurzu. Rodičia týchto žiakov môžu byť naozaj pyšní na „už lyžiarov“, ktorí môžu byť pre svojich rodičov budúcu zimnú sezónu dobrými inštruktormi lyžovania.

(16:30, J. Krochta, foto: P. Vasilega)

logo.png

Diskusia
Pridať komentár