Boris Hanuščak ocenil aj Varaliho, Kuľku a Dulebu

82x
17. Február 2017

Získali ocenenie od primátora

kulka primator.jpg

Ocenenie získal aj F. Kuľka, šéf ženského futbalu v Bardejova

 

Pri príležitosti osláv 72. výročia oslobodenia mesta a okresu Bardejov udelil primátor mesta Boris Hanuščak čestné vyznamenanie za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov sedemnástim jednotlivcom a dvom subjektom. Slávnostné odovzdávanie Ceny primátora sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ na Radničnom námestí.

Cena primátora sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za činnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma i v zahraničí a osobám, ktoré sa pričinili o záchranu ľudských životov či o záchranu majetku mesta.

Predstavujeme vám ďalšie tri osobnosti, ktoré Cenu primátora získali:

 

Jozef Varali

Bol prezidentom klubu v čase, keď futbalisti Partizána Bardejov postúpili do 1. Celoštátnej slovenskej ligy. Je zakladateľom, ale aj garantom bardejovského futbalového klubu FC OLD BOYS 2000, ktorý pravidelne celoročne zabezpečuje tréningovú prípravu a tradične organizuje turnaj bývalých aktívnych futbalistov vekovej kategórie nad 50 rokov. Jozefovi Varalimu je Cena primátora mesta Bardejov udelená za aktívny podiel na rozvoji a napredovaní bardejovského futbalu, za podporu, prípravu a vytváranie herných podmienok ďalšej generácie futbalistov. Ocenený sa zaslúžil aj o projekčnú prípravu Hnedého priemyselného parku.

 

František Kuľka

Koordinátor ženského futbalového tímu Partizána Bardejov získal Cenu primátora mesta za neúnavnú profesionálnu prácu, pozitívny a zodpovedný prístup k zvereným úlohám, za prípravu a vytváranie podmienok v čase príprav a súťaží ženskej futbalovej ligy. Aj vďaka nemu patria futbalistky k špici na Slovensku.

 

Jaroslav Duleba

Získal Cenu primátora za zveľaďovanie rybárstva a ochranu pred škodlivými vplyvmi a za aktívny dozor nad vodami a ochranou rýb, za rozvoj a podporu športového rybárstva a za starostlivosť o odbornosť členov formou prednášok, schôdzi a propagovaním odbornej rybárskej literatúry.

(18:20, red, foto: Fotošot)

 

fotošot.jpg

Diskusia
Pridať komentár