Svetový deň bez mobilov na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

17x
19. Február 2017

Mobilný telefón je fenoménom dnešnej doby


mobil.jpgKto z nás si ešte pamätá na dobu nedávno minulú bez mobilných telefónov? Mobilný telefón je fenoménom dnešnej doby, bez ktorého si svoj život už ani nedokážeme predstaviť.

Avšak podľa posledných odborných štúdií sa stále viac, hlavne mladých ľudí stáva na mobile závislých. Ide o modernú komunikačnú formu závislosti prirovnávanú k drogovej závislosti. Všetci sme si všimli, že u našich detí sa vytráca prirodzená forma komunikácie.

Pokúsili sme na túto skutočnosť poukázať a pripravili sme pre našich žiakov výzvu v rámci svetového dňa bez mobilu. Naša výzva smerovala k tomu, aby si žiaci našej školy vypli mobilné telefóny a využili tento čas  na rozhovor s priateľmi alebo najbližšími, čítanie kníh, návštevu galérie.

Nabádali sme ich k tomu, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku s cieľom uvedomiť si skutočné hodnoty života. V dnešných pretechnizovaných časoch je naozaj skutočnou výzvou byť aspoň jeden deň bez mobilného telefónu.

(14:05, A. Melicherová)

 

mucko 2-2017.jpg

Diskusia
Pridať komentár