Primátor Bardejova odovzdal ceny, dostali ju Klepáčová, Peta a Demjanič

28x
20. Február 2017

Ceny primátora

16113407_694346677411097_5472673306288172025_o.jpg

Ocenení spoločne zapózovali

 

Aj tento rok pri príležitosti osláv 72. výročia oslobodenia mesta a okresu Bardejov udelil primátor mesta Boris Hanuščak čestné vyznamenanie za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov sedemnástim jednotlivcom a dvom subjektom. Slávnostné odovzdávanie Ceny primátora sa znova uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ na Radničnom námestí v Bardejove. 

Cena primátora sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za činnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma i v zahraničí a osobám, ktoré sa pričinili o záchranu ľudských životov či o záchranu majetku mesta.

Predstavujeme vám ďalšie tri osobnosti, ktoré Cenu primátora získali:

 

Mária Klepáčová inzercia 2-2017.jpg

Obdŕžala Cenu primátora mesta za dlhoročnú aktívnu prácu v ženskom hnutí, presnejšie povedané za 40 ročnú aktívnu prácu najprv v Okresnej organizácii Únie žien Slovenska so sídlom v Bardejove a od roku 2003 v Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska so sídlom v Bardejove. Za svoju výnimočnú prácu bola ocenená najvyšším vyznamenaním Ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bratislave.

 

Jozef Peta

Získal cenu primátora za aktívny podiel na sociálnej inklúzii. Svojimi schopnosťami a zručnosťami prispieva k rozvoju efektívnosti práce s komunitou v meste a okolí, čím si získava rešpekt a uznanie.

 

Igor Demjanič

Študent Spojenej školy Juraja Henischa, organizačná zložka Stredná odborná škola polytechnická – odbor mechanik nastavovač, získal Cenu primátora mesta nielen za vynikajúce študijné výsledky, ale najmä za vzornú reprezentáciu školy a mesta v súťažiach ZENIT, kde na krajských a slovenských súťažiach obsadil popredné miesta. V školskom roku 2015/2016 sa stal ich víťazom.
Cenu prevzal riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa, Peter Dulenčin.

(17:00, red, foto: Fotošot)

 

fotošot.jpg

Diskusia
Pridať komentár