Hanuščak ocenil aj cirkevný zbor a súkromnú firmu

15x
25. Február 2017

Ocenenie nezískali iba osobnosti

oceneni spolocna.jpg

Spoločná fotografia

 

Pri príležitosti osláv 72. výročia oslobodenia mesta a okresu Bardejov udelil primátor mesta Boris Hanuščak čestné vyznamenanie za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov sedemnástim jednotlivcom a dvom subjektom. Slávnostné odovzdávanie Ceny primátora sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ na Radničnom námestí.

Cena primátora sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za činnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, humanitárnu činnosť a propagáciu mesta doma i v zahraničí a osobám, ktoré sa pričinili o záchranu ľudských životov či o záchranu majetku mesta.

Cenu primátora získal aj Cirkevný zbor a eseročka.

 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Slovensku Bardejov získal Cenu primátora mesta
Bardejov za službu ľuďom v ich potrebách, napomáhanie vzájomnému pochopeniu a porozumeniu, znášanlivosti a vzájomnej pomoci, za vedenie k pokoju a starostlivosti o blízkych, za ekumenický postoj a prístup k ostatným cirkvám, za ochotu vzájomne spolupracovať a spolunažívať.
Ocenenie prevzal Ján Velebír, zborový farár a senior Šarišskozemplínskeho seniorátu.

 

EGE, spol. s r. o.

Získala Cenu primátora mesta za udržanie a rozvoj zamestnanosti v Bardejove v kategórii stredných podnikov a za skvelú propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Bardejov nielen doma, ale aj za jeho hranicami. Spoločnosť sa zaoberá hlavne výrobou zapuzdrených vodičov, ktoré sa vyvážajú do celého sveta. Na kooperácie sa využívajú aj bardejovské firmy. Ide napríklad o dopravu, servis, revízie, striekanie alebo dovoz stravy. Do budúcnosti sú plány spoločnosti na rozšírenie priestorov a tým aj zvýšenie výroby.
Cenu prevzal Milan Pituch, konateľ spoločnosti.

(14:55, red, foto: Fotošot)

 

fotošot.jpg

Diskusia
Pridať komentár