Prax

41x
25. Február 2017

Gymoš: Prax

Prax-2.jpg

Kým občiansku náuku učil v triede odbornej školy,  angličtinu si vyskúšal na gymnáziu

 

Študenti vysokých škôl musia v rámci štúdia povinne absolvovať prax. Damián Michalco tú svoju absolvoval na Spojenej škole Juraja Henischa.

Dôkazom toho, že Spojená škola Juraja Henischa ponúka kvalitné štúdium, sú mnohí úspešní absolventi, ktorí po ukončení gymnázia pokračujú v štúdiu ďalej na vysokých školách. Jedným z nich je aj absolvent našej školy a študent tretieho ročníka Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite Damián Michalco. Študuje učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a občianskej náuky. Nad predmetmi, ktoré chce učiť, dlho neuvažoval, hlavne anglický jazyk mu bol vždy blízky.

„Angličtina a občianska náuka spolu veľmi súvisia, preto som volil práve tieto predmety. Učiteľstvo som si vybral nielen z dôvodu, že mi okolie tvrdilo, že sa na túto profesiu hodím, inšpirovali ma k tomu aj samotní učitelia. Ide o celoživotnú prácu, kedy človek musí na sebe pracovať a vzdelávať sa, ale tiež dokáže po sebe niečo zanechať a to vo forme výchovy a vzdelávania žiakov,“ spomína Damián na dôvody výberu svojho budúceho povolania.

V Žiline trávi väčšinu svojho času a práve preto využil bez váhania možnosť praxovať na Spojenej škole Juraja Henischa, ktorú dobré pozná zo svojho predošlého štúdia. „K tomu, aby som prišiel zo Žiliny na povinnú prax práve na túto školu, ma motivoval hlavne fakt, že som mohol byť chvíľu v rodnom Bardejove a skúsiť si odučiť hodiny v priestoroch, ktoré dobre poznám, s učiteľmi, ktorí ma kedysi učili a dnes môžem vlastne povedať, že sú to moji kolegovia. Navyše by sa mi prax v Žiline vybavovala ťažko, keďže tam praxuje väčšina mojich spolužiakov. Tak som spojil príjemné z užitočným a prišiel som sem.“

GYMOŠ logo.jpgNa svoje štúdium na strednej škole spomína s úsmevom na tvári a je rád, že sa mohol na týždeň vrátiť späť, aj keď už v pozícii učiteľa. „Paradoxom je, že ako študent som si o mnohých veciach, ktoré mi vysvetľovali učitelia, myslel, že sú zbytočné a nikdy v živote ich nevyužijem a presne tie isté veci sa dnes snažím vysvetľovať študentom ja.“

Damián strávil prax na hodinách angličtiny s gymnazistami a na hodinách občianskej náuky so žiakmi odbornej školy. „Študenti boli príjemní na obidvoch školách. Keď mám porovnať angličtinu s občianskou náukou, angličtina sa mi učila ľahšie, pretože s angličtinou už mám prax z jazykovej školy, kde učím.“

Hodiny hodnotil veľmi pozitívne a aj napriek tomu, že boli voľnejšie a poňal ich zábavnou formou, dúfa, že žiakov niečo naučil. „Páčilo sa mi, že žiaci na hodine občianskej náuky pracovali a že aktivita - vytvoriť si vlastnú politickú stranu aj volebný program – zaujala.“

Aj keď sa pozícia učiteľa javí študentom ako ľahká, Damián tvrdí, že opak je pravdou. „Byť študentom a počúvať je omnoho ľahšie, pretože vedieť vybrať to najdôležitejšie a vysvetliť danú látku študentom jasne a stručne, je niekedy dosť namáhavé.“ Keby si mal medzi nimi vybrať, volil by angličtinu, pretože je mu bližšia a vedieť jazyk v dnešnej dobre je veľmi dôležité. Jeho cieľom je byť učiteľom s ráznym, ale zároveň priateľským prístupom, a tak žiakov motivovať. Ak by sa mu naskytla možnosť prísť po skončení vysokej školy učiť na Spojenú školu Juraja Henischa, určite by ju bez váhania využil.  

(17:10, M. Dziaková, foto: T. Prokop)

 

GAS december 2016.jpg

Diskusia
Pridať komentár