Paličkárky sa v Bardejove stretávajú už viac ako 15 rokov

10x
01. Marec 2017

Chcete si tvorivo oddýchnuť – príďte do Dielne ľudových remesiel HOS

hos_dec_ahojbardejov_(5).jpgHornošarišské osvetové stredisko v Bardejove už vyše 20 rokov organizuje vo svojej Dielni ľudových remesiel kurzy a tvorivé dielne tradičnej i modernej ľudovoumeleckej tvorby.

DĽR vznikla v roku 1996 s cieľom zachovávania výučby a propagácie ľudovej tvorby s dôrazom na náš región. Jej hlavným poslaním bolo a je podporiť záujem o hmotnú i nehmotnú kultúru a jej uchovávanie, ale aj podporu regionálnej výtvarnej a estetickej výchovy u detí a širokej verejnosti. Bola prvá a v tom čase aj jediná v našom regióne.

Počas tohto obdobia sa v nej vystriedalo mnoho záujemcov, ktorí sa naučili pracovať s hlinou, prútím, textilom...

Najaktívnejšie sú paličkárky, ktoré sa pravidelne stretávajú pri tvorbe paličkovanej čipky už vyše 15 rokov a dosahujú pekné výsledky na mnohých výstavách po Slovensku.

V minulom roku prešla DĽR celkovou rekonštrukciou, čím sa rozšírili a zmodernizovali priestory dielne. Vytvorilo sa tak príjemné prostredie na ďalšiu prácu s jednotlivými druhmi remeslá. Okrem členov OZ Tvorivosť, ktoré pracuje pri HOS sa tu bude môcť stretávať široká verejnosť. Chceme dať priestor šikovným, kreatívnym ženám, ktoré sa chcú naučiť niečo nové a možno aj rozšíriť rady OZ Tvorivosť.

Okrem pondelkov, ktoré budú rezervované pre dospelých, chceme sa zamerať aj na detí a školy, ktorým budú vyhradené stredy. Nie je vylúčené, že podľa záujmu sa činnosť postupne upraví.  

Ak chcete si tvorivo oddýchnuť, neváhajte a príďte do DĽR v Hos-ke, na Rhodyho ul. 6 v Bardejove, kde Vás radi privítame a určite aj niečo nové naučíme. Čaká Vás príjemné prostredie, pohoda, relax, ale aj nové skúsenosti, ktoré môžete ďalej rozvíjať.

Príďte sa inšpirovať a vytvoriť si svoj originálny výrobok. Nutná rezervácia.

Kontakt: Emília Moravcová, HOS Bardejov, č.t. 0907063599.

(15:30, E. Moravcová)

 

Archeus reklama noviny.jpg

Diskusia
Pridať komentár