Hotelová akadémia pripravila deň finančnej gramotnosti

18x
03. Marec 2017

Súťažili žiaci základných škôl

ha ahojbj (3).JPG

Žiaci si medzi sebou zasúťažili

 

Vo štvrtok (2. 3. 2017) Hotelová akadémia Jána Andraščíka  privítala  žiakov základných škôl. Študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodné a informačné služby so zameraním na medzinárodné obchodné vzťahy  zorganizovali pre deviatakov deň finančnej gramotnosti.

Žiaci základných škôl sa učili  hospodáriť s peniazmi, sporiť, investovať a požičiavať. Na začiatku stretnutia deviatakom odborníci z praxe jednoduchou formou vysvetlili rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou,  ako postupovať pri založení účtu v banke a  význam poistenia, ktoré je potrebné na krytie rôznych nepredvídaných životných situácii. Nadobudnuté finančné vedomosti si deviataci neskôr overovali pri  edukačných aktivitách zameraných na finančnú gramotnosť a pri tvorbe osobného finančného plánu rodiny, pričom vychádzali z pripravenej prípadovej štúdie.

Najúspešnejšou základnou školou bola ZŠ na Wolkerovej ulici, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Hertník a tretie miesto obsadila ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1.

(18:40, ha)

 

RS ekonomik.jpg

1212
Diskusia
Pridať komentár