V Dubinnom sprievod masiek i fašiangová zábava

38x
03. Marec 2017

Sprievod masiek, predstavenie druhého CD aj vydarená fašiangová zábava v Dubinnom

16991824_1143557552456878_982614834198843534_o.jpg

Prísť sa oplatilo

 

Takýto pestrý program bol pripravený pre obyvateľov obce Dubinné na poslednú fašiangovú sobotu. Prípravy sa začali už deň predtým, a to prípravou zabíjačkových špecialít, ktoré mali zasýtiť všetkých zabávajúcich sa.

V sobotu skoro popoludní sa deti, mladí aj starší prezlečení za všakovaké masky zišli na jednom konci dediny a spoločne sa vydali pozdraviť všetkých obyvateľov obce. A veru bolo im veselo – za zvukov akordeónu a bubnasi zaspievali aj zatancovali, domáci ich pohostili, ako sa na fašiangy patrí, šiškami a niečím tekutým, a mnohí dokonca prispeli aj pár eurami.

Postupne sa do sprievodu pridávali ďalší, a tak s dobrou náladou do kultúrneho domu prišli v hojnom počte. Postupne sa tu zišli takmer všetci obyvatelia a mohla sa podávať večera – klobáska, kapusta, hurky, tlačenka, na zapitie pivo a varené vínko. Po večeri sa začala pravá maškaráda – masky sa predvádzali, vykrúcali a porota mala neľahkú úlohu vybrať tú najlepšiu. Nakoniec sa rozhodli a najmenší anjelik v žltých šatách a nepravá cigánka dostali sladkú odmenu. Aj ostatným maskám sa ušla sladká odmena.

Po krátkej scénke manželov Kotalíkových o rodinnej idylke nasledoval hlavný bod programu, a tým bolo predstavenie druhého CD Folklórnej skupiny Dubinčan. CD pod názvom „A ket ja še po valale prejdzem“ vznikalo pod vedením vedúceho FS pána Jána Tomča, pod odborným dohľadom pána Vladimíra Roháľa z VIDEOROHAĽ v Bardejove. Obsahuje 19 piesní spievaných mužmi, ženami aj sólistami FS Dubinčan. O hudobný doprovod sa postarali členovia hudby pán Peter Hvišč (akordeón), slečna Monika Skoncová (husle), ako aj externí členovia Jozef Dreveňak (kontrabas) a Jozef Žolták (husle, viola).

V slávnostnej atmosfére za prítomnosti všetkých aktérov dostalo CD úvodnú spŕšku žaluďmi z nášho duba, a všetci mu úprimne zaželali úspech a veľa spokojných počúvajúcich. Samozrejme nemohla chýbať ukážka piesní z nového CD v podaní členov FS Dubinčan. Potom už nasledoval tanec, spev a veselá zábava pri živej hudbe Čerkoše z Bardejova, ktorá trvala až takmer do rána.

Ukončenie fašiangov nemohlo mať lepší priebeh, nechýbali nadšení ľudia, dobré jedlo, skvelá hudba a spev, doplnené o extra program predstavenia nového CD. Kiežby sa všade našli zanietení ľudia ochotní obetovať čas a energiu na uchovávanie tradícií, tak ako je tomu v našej malej obci. Tými zanietenými sú pán starosta Milan Hudák a obecné zastupiteľstvo, pán Ján Tomčo, vedúci FS Dubinčan, členovia folklórnej skupiny, sponzori Jozef Škriab ml., Peter Fellegi a hlavne obyvatelia obce, ktorí svojou prítomnosťou a dobrou náladou ocenili snahu všetkých pripraviť skvelú akciu. Ďakujeme a tešíme sa o rok!

(18:50, E. Baldovičová, foto: Mishel Photo)

 

BB breisky mar 2017.JPG

Diskusia
Pridať komentár