Zborovský hrad, ako ho (ne)poznáte

159x
07. Marec 2017

Zborovský hrad dostáva novú tvár

17101581_990259404439392_3379836_o.jpg

Zborovský hrad. Autor: Peter Babej Photography

 

Približne desať kilometrov od Bardejova sa vypína hrad, ktorý v minulosti slúžil ako hlavné sídlo vtedajších pánov. V minulom storočí chátral, bol zarastený stromami. V posledných rokoch je hrad obklopený lešením a prebieha na ňom rozsiahla rekonštrukcia.

Pred niekoľkými rokmi bolo založené Združenie na záchranu Zborovského hradu. Partia ľudí, ktorej nie je ľahostajný osud hradu, dáva tejto pamiatke novú tvár. Združenie ešte v roku 2010 požiadalo o finančnú pomoc na obnovu pamiatky, hradu Zborov – juhovýchodná brána. 

Grant vo výške 7 000 eur bol schválený, a tak sa začalo s prácami na obnove. V tom čase bol hrad v havarijnom stave. V ďalších mesiacoch začal dostávať novú tvár – zrekonštruovali sa bašty, hradobné múry, upravil sa terén, pivnice dostali nové mreže, vybudoval sa informačný systém hradu a opravili sa cesty smerujúce k pamiatke.

 

Na hrad za polhodinu

Na hrad sa dá dostať z obce Zborov alebo z prímestskej časti Dlhá Lúka. Pešo trvá výstup z oboch strán približne pol hodiny. Makovica, ako je nazývaná zrúcanina hradu Zborov, má svoje korene v 14. storočí. Aj keď presný vznik hradu nie je známy, prvé zmienky pochádzajú z čias vlády Bela IV., v ére budovania hradov po nájazdoch Tatárov.

 

17176246_990639261068073_1651992391_o.jpg

Zborovský hrad. Autor: Peter Babej Photography

 

Hrad dozeral na strategicky významný úsek cesty v mieste, kde prekračovalo pohraničné pohorie Karpaty. Bol vybudovaný v trojuholníkovom pôdoryse s obranným múrom a s hranolovou vežou. Mal gotický pôvod. Neskôr bolo postavené druhé nádvorie s najmenej dvoma polkruhovými baštami. Pôvodný hrad zaberal len zlomok rozsiahlej plochy súčasnej zrúcaniny. 

Dominantou pôvodnej pevnosti bola podkovovitá veža. Postupne na hrade sídlili viaceré významné osoby. Začiatkom pätnásteho storočia hradné panstvo zaberalo takmer celé územie severného Šariša. Počas 16. storočia dostal hrad nový nádych, bol zmodernizovaný, veď aj nároky na bývanie sa zvyšovali. Hrad bol na vstupnej bráne vybavený zabezpečovacím padacím mostom. 

Vonkajšie opevnenie hradu bolo doplnené mohutnými delovými baštami. V roku 1684 hrad napadlo cisárske vojsko, dobyli ho a vyhodili do povetria. Počas prvej svetovej vojny hrad poškodili boje medzi Rakúšanmi a Rusmi. Hradný kopec bol už v roku 1926 vyhlásený za chránenú oblasť. V roku 1950 bola táto oblasť vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu, čím sa zaradila medzi najstaršie chránené územia na Slovensku.

 

Dubové aleje

Historické prístupové dubové aleje lemovali pôvodné cesty na hrad Zborov z Dlhej Lúky a zo Zborova. Tieto aleje sú neoddeliteľnou súčasťou existencie hradu, a to nie len v dobe jeho najväčšieho rozkvetu, ale aj dnes, keď hrad ako národná kultúrna pamiatka dokumentuje život v regióne od 14. storočia. 

Hoci cesty na hrad sa menili, z historických podkladov je zrejmé, že v dobe výsadby alejí cesty viedli lúkami, ktoré postupne zarástli náletovou mladinou a dostali sa do súvislých lesných celkov. Aleje sú vedené v teréne tak, že využívajú prirodzenú modeláciu a sledujú primerané stúpanie. Doposiaľ sú v lesnom poraste čitateľné dve vetvy – južná a západná, vedúce od hradu smerom do Dlhej Lúky. 

Vek drevín sa datuje do začiatku sedemnásteho storočia. Najstaršie zachované jedince boli vysadené na prelome 17. a 18. storočia. Túto historickú pamiatku navštevujú turisti z blízkeho i širokého okolia. Spustená je aj finančná zbierka na opravu hradu. Ak ste Makovicu ešte nenavštívili, odporúčame vám prísť a o jej kráse sa presvedčiť na vlastné oči.

(19:10,nn, foto: Peter Babej)

 

MC Sport1 – kópia.jpg

Diskusia
Pridať komentár