Kapitán Nálepka a jeho ulica - názor architekta

111x
27. Apríl 2017

* Článok bol uverejnený v novinách AHOJ BARDEJOVízie č. 2/2017

Kapitán Nálepka a jeho ulica - názor architekta

kpt ahojbardejov (2).JPG

Ulica, pohľad smerom k Radničnému námestiu

 

Kpt. Ján Nálepka, krycie meno Repkin ( nar. 20.9.1912 - 16.11.1943) bol Slovenský dôstojník a partizánsky veliteľ.  V Bardejove je po ňom pomenovaná jedna z najstarších ulíc mimo hradobného opevnenia.

Jedenásteho mája minulého roku bol náš architektonický ateliér oslovený Mestským úradom prostredníctvom vedúceho Oddelenia podnikateľskej činnosti k spracovaniu architektonickej štúdie na revitalizáciu ul. Kapitána Nálepku. Oslovenie miestneho ateliéru v rámci mesta je pozitívna vec. Napriek tomu, že sme boli nesmierne poctení touto úlohou, oslovenie sme si vážili a tešili sa na výzvu, rozhodli sme sa túto zákazku z časových a kolegiálnych dôvodov s poďakovaním odmietnuť a prenechať v prospech iných, rovnako schopných Bardejovských architektov, ktorí zatiaľ nemali príležitosť podieľať sa na spracovávaní verejnej zákazky. Bolo pre nás dôležité v dobe vznikajúceho Cechu Architektov Bardejova podporiť kolegiálny prístup. Zákazka následne skončila v Prešove, bez oslovenia ďalších miestnych architektov.

 

Nedovolím si hodnotiť architektonickú štúdiu spracovanú Prešovským ateliérom. Tá je teraz hodnotená samotnými obyvateľmi ulice. Klientmi.  Spracovaná štúdia však poukázala na veci, ktoré nesúvisia priamo s prácou architekta.

1. Štúdia, vytýčením riešeného územia,  jasne odhalila, aké nezmyselné rozhodnutie bolo predávať verejné priestory pred niektorými domami na ulici.  To znamená, že štúdia riešila len verejnú časť ulice.  Odpredané časti ulice sú už v súkromných rukách a ostávajú neriešené. Mesto má takmer nulový  vplyv na to, ako odpredaná časť ulice bude vyzerať.

2. Štúdia opätovne ukázala, aké je dôležité zapájať verejnosť do procesu navrhovania verejných priestorov.  Doba, kedy bolo možné verejnosť obchádzať, sa už pominula. Iniciatíva obyvateľov na ulici Kapitána Nálepku, ktorí žiadajú byť zahrnutí do rozhodovania v plánovaní ich ulice to jasne dokazuje. Obyvatelia ulice Kpt. Nálepku, váš postoj je správny. Patríte do procesu návrhu ulice.

3. Oddelenie podnikateľskej činnosti rieši a zadáva architektonické štúdie, ktoré by bolo vhodnejšie zadávať oddeleniam  určeným na plánovanie mesta. Plánovanie verejných priestorov nemá nič spoločné s podnikateľskou činnosťou.

4. Už menej viditeľne, štúdia symbolicky poukazuje na prístup k ekonomickému rozvoju mesta. Napriek tomu, že pôvodný zámer bol zadať spracovanie štúdie Bardejovskému ateliéru, tento zámer nebol dotiahnutý zdarne do konca. Zákazka, ktorú mali kapacitu spracovať naši kolegovia, bardejovskí architekti, skončila mimo Bardejova. Rovnako s ňou aj peniaze za štúdiu.  Je ťažko hovoriť o podpore miestnych podnikoch a podnikateľoch, ak zákazky, na ktorých sa môžu podieľať miestne firmy, končia mimo Bardejova. Je potom prirodzené, že malé miestne podniky nemôžu natoľko prosperovať, aby si mohli dovoliť zamestnávať absolventov. To zasa vyúsťuje  k tomu, že absolventi a mladí ľudia sú nútení hľadať prácu mimo Bardejova. Je to jeden z najvážnejších problémov mesta, ktorý často rezonuje v rôznych diskusiách o meste. Bohužiaľ, väčšinou iba pred voľbami.

Nedávno mestskí poslanci schválili sumu približne 18 tisíc eur na spracovanie architektonickej štúdie v areáli bývalého psychiatrického oddelenia. Ani pre túto zákazku z mestských peňazí neboli oslovení architekti v Bardejove a peniaze poputujú opäť podporiť ekonomiku Prešova. Zatiaľ čo za chýbajúce príležitosti pre mladých ľudí v Bardejove budeme obviňovať...zlú ekonomickú situáciu?

(20:55, Ing. arch. Miloslav Olejar, Olejar Architekt)

 

hodinarstvo web.jpg

inzercia 2-2017.jpg

1257
Diskusia
Pridať komentár